$left
$middle

Jobba i Malmö stad

Malmö är en stad i ständig rörelse. Vi som arbetar i Malmö stad skapar kraft i den rörelsen med våra olikheter, erfarenheter och talanger. Välkommen till oss!

Malmö stad som arbetsgivare

Det är viktigt för oss att erbjuda en god arbetsmiljö och trygga anställningar. På våra arbetsplatser ska det finnas utrymme för kreativitet och att hitta nya lösningar på problem. Här ska alla medarbetare kunna känna stolthet över sitt arbete. Vår organisation är stor och uppdragen många. Det ger dig möjlighet att utvecklas i ditt yrkesliv.

Lönestatistik

Här kan du se lönestatistik för månadsavlönade medarbetare i Malmö stad. Statistiken visar löner per december 2022 och redovisas för yrkesgrupper med minst tio anställda. Lönestatistiken öppnas som pdf-dokument.

Sommarjobb i Malmö stad

Inför varje sommar söker Malmö stad hundratals nya medarbetare till våra olika verksamheter. De första sommarjobben kommer publiceras redan i slutet av december för att sen fyllas på med fler lediga tjänster i början av 2023. Ett sommarjobb hos oss är en möjlighet att göra verklig skillnad för Malmöborna. Dessutom bra arbetslivserfarenhet och många engagerade kollegor.

Utvecklingsmöjligheter

Att du trivs på ditt jobb och får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll är viktigt för oss. I en stor organisation som vår finns många möjligheter för dig att växa, utvecklas och möta nya utmaningar.

Förmåner

Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra. Det innebär att du som jobbar hos oss ska känna dig uppskattad och må bra, både på jobbet och på fritiden. Utöver lön har du som medarbetare i Malmö stad tillgång till en rad förmåner.

Personalpolicy och värdegrund

Vår personalpolicy beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska gälla i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Den förtydligar vad som förväntas av dig som medarbetare och vad du kan förvänta dig av arbetsgivaren.

För dig som är student

Vi samarbetar gärna med dig som är student! Det ger oss möjlighet till nya infallsvinklar och nya idéer till hur vi kan lösa våra utmaningar. Och för dig som studerar kan praktik, examensarbete eller ett jobb som studentmedarbetare ge arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta värdefulla kontakter.

Jobba som vikarie

Som vikarie har du ett omväxlande jobb med möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser. Du väljer själv dina arbetstider och kan skaffa dig arbetslivserfarenhet inom ett område som du är intresserad av. Välkommen med din ansökan till Malmö stads vikariebanker.

Intyg och pensionssupport

Här kan du som jobbar, eller har jobbat, i Malmö stad beställa intyg som arbetsgivarintyg, inkomstintyg eller tjänstgöringsintyg samt få information om vår pensionssupport.

Mer om Malmö stad som organisation

Här har vi samlat länkar för dig som är nyfiken och intresserad av att veta mer om oss som arbetsgivare och om vår organisation.

Våra verksamheter

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna gör vi Malmö till en ännu bättre stad att bo, verka och vara i.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vi är Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning med 2 500 medarbetare. Tillsammans jobbar vi med att stödja, stärka och skydda Malmöbor i alla åldrar och livssituationer.

Fastighets- och gatukontoret

Fastighets- och gatukontoret lägger grunden för dagens och framtidens stadsmiljö. Tillsammans med Malmöborna bygger vi en hållbar stad.

Fritidsförvaltningen

Tycker du att det är viktigt med en givande fritid? Då är du välkommen till fritidsförvaltningen! Här jobbar vi tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Vi arbetar särskilt med fokus att aktivera barn och unga.

Funktionsstödsförvaltningen

Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad är en av Sveriges största funktionsstödsförvaltningar. Här samlas insatser inom LSS och socialpsykiatri samt hälso- och sjukvård för Malmöbor med olika funktionsnedsättningar.

Förskoleförvaltningen

Är du förskollärare, pedagog eller barnskötare? Var med och skapa en rolig, trygg och lärorik förskola för Malmös barn. Hos oss finns utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärvägar. Det är här många spännande initiativ och idéer tar fart!

Grundskoleförvaltningen

77 skolor, 6400 medarbetare och 34 500 elever. Vi är en av stadens största förvaltningar och ansvarar för dess grundskolor och grundsärskolor. Tillsammans arbetar vi för varje elevs bästa skola.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Vi är 1 600 medarbetare som tillsammans verkar för att 15 000 studerande ska nå målen för sin utbildning, utvecklas och bli aktiva i vårt samhälle. Det genomsyrar allt vi gör. Var med och förbered Malmöborna för framtiden tillsammans med oss.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Vår förvaltning ansvarar för det som i dagligt tal kallas äldreomsorg, men som rymmer så mycket mer. Hos oss bidrar du till äldres trygghet, hälsa och möjlighet till ett rikt liv. Dessutom sätter vi dig som medarbetare i centrum.

Kulturförvaltningen

Välkommen till kulturförvaltningen. Med kulturens kraft gör vi skillnad för Malmöborna och skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vi lyssnar för att förstå. Vi tar plats, involverar och skapar delaktighet.

Miljöförvaltningen

Malmö har lång erfarenhet av framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete och vi är många som arbetar för att Malmö ska fortsätta att vara på topp som en av Sveriges ledande miljökommuner. Miljöförvaltningens uppdrag är bland annat att leda och samordna stadens klimat- och miljöarbete.

Serviceförvaltningen

Hos oss arbetar vi för att skapa en god service och en fin miljö för varje Malmöbo. Vi är en servicepartner till stadens övriga förvaltningar och tillsammans arbetar vi för stadens bästa.

Stadsbyggnadskontoret

Vi planerar Malmö för framtiden. Hur ska vår stad växa och utformas för att ge Malmöborna en bra livsmiljö; både idag och om 50 år? Sådant jobbar vi med hos oss.

Stadskontoret

Stadskontorets uppdrag är att leda, samordna och följa upp stadens arbete. Med engagemang, mod och stolthet arbetar vi för att utveckla vår organisation och vårt Malmö. Staden vi alla delar.

Stadsrevisionen

Malmö stads minsta förvaltning med ett stort och viktigt uppdrag. Hos oss jobbar ett tiotal goda kollegor med att granska stadens ekonomi, verksamhet och räkenskaper.

Kontaktinformation och länkar

sv