Välkommen till Plattform Malmö

Plattform Malmö är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress.
Du hittar kontaktuppgifter till de olika insatserna genom att klicka på rutorna nedan. Du kan också höra av dig till Plattform Malmös reception:

E-post: plattform@malmo.se • Telefon: 040-34 05 50
Besöksadress: Djäknegatan 16 • Postadress: Plattform Malmö, 205 80 Malmö

Telefontider: Måndag: 08.00–16.00 • Tisdag: 08.00–18.30 • Onsdag: 08.00–16.00 • Torsdag: 08.00–16.00 • Fredag: 08.00–16.00

Besökstider: Måndag: 08.00–16.00 • Tisdag: 08.00–18.30 • Onsdag: 08.00–16.00 • Torsdag: 08.00–16.00 • Fredag: 08.00–14.30


Våra insatser

Klicka på respektive insats för att läsa

Stöd till dig som lever under hedersförtryck
Vi kan ge stöd till dig, tjej eller kille upp till 21 år, som lever med hedersrelaterade begränsningar och press, eller om du är anhörig.

Kontakten är kostnadsfri och det förs inga journaler eller registreringar. Inom två veckor efter att du har sökt kontakt ska samtalet ha kommit igång.
Sorg-styrkegrupp
En samtalsgrupp för mammor och andra kvinnor som förlorat en närstående ung människa till våld, psykiskt ohälsa, fysisk sjukdom, försvinnande, droger eller liknande. Gruppen är en självhjälpsgrupp och anordnas av Malmö stad tillsammans med Somaliska paraplyorganisationen i Skåne, Fryshuset och VSFB (Vi som förlorat ett barn.) Vi ser det som att sorgen är något gemensamt oavsett hur man förlorat en närstående i ung ålder.

Vi träffas första helgfria måndagen i varje månad på föreningscenter ”Nobel 21” på Nobelvägen 21.

För mer information ring Plattform Malmö, Anna Kosztovics på telefonnummer 0708-82 62 59 eller maila: anna.kosztovics@malmo.se.Fler saker vi arbetar med

Familjebehandling MST

Multisystemisk terapi (MST) är en intensiv behandling för familjer med barn och ungdomar mellan 10 och 17 år som har allvarliga sociala problem. Det kan handla om exempelvis kriminalitet, missbruk, skolproblem och relationssvårigheter. Ibland är behandlingen ett alternativ till familjehemsplacering. Syftet med MST är att stärka föräldrarnas roll och inflytande över sitt barns situation. Därför är behandlingen inriktad på viktiga delar av barnets eller ungdomens sociala sammanhang som familj, kompisar och skola.

Så går behandlingen till
Alla familjer är olika och behandlingen anpassas efter varje familjs behov. Familjen får kontakt med en MST-terapeut som träffar familjen i hemmet. Under hela behandlingen har familjen tillgång till MST-teamet dygnet runt via jourtelefon. Behandlingen varar i mellan tre och sex månader och är mest intensiv i början. Familjen och terapeuten träffas så ofta som situationen kräver, dock minst 2–3 gånger per vecka. Behandlingen blir mindre intensiv efter hand som ungdomens beteendeproblem minskar.

Det krävs ett beslut från socialtjänsten där ungdomen bor för att kunna gå behandlingen.

Har du frågor om MST kan du ringa 0734-42 94 41.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst kan dömas ut i stället för böter eller andra straff för unga lagöverträdare som är mellan 15 och 21 år. Ungdomstjänst är en påföljd som består dels av oavlönat arbete och dels av samtal hos socialsekreterare på Ungdomstjänst. De reflekterande samtalen är enskilda och ger den unga personen tillfälle att reflektera över sin situation och det eller de brott som hen är dömd för. Ungdomstjänst ska verka brottsförebyggande. Samtalen handlar därför till stor del om att prata om metoder för att undvika kriminalitet.

Arbetet
Antalet timmar ungdomstjänst varierar mellan 20 och 150 beroende på brottets art och den dömdes ålder. Ungdomstjänst samarbetar med ideella, privata och offentliga arbetsplatser inom olika branscher och arbetsuppgifterna anpassas till ungdomens förmåga. Arbetet ska genomföras på kvällar och helger och ungdomen får arbeta max tio timmar per vecka. Vid misskötsel av reglerna återrapporteras ungdomen till Åklagarmyndigheten, vilket kan leda till en ny tingsrättsförhandling och en annan påföljd.

Socialsekreterare hos Polisen

För att minska antalet brott som begås av ungdomar finns det fyra socialsekreterare på Polisens ungdomssektion. Socialsekreterarna fungerar som en länk mellan socialtjänsten och Polisen. Målet med arbetet är att så tidigt som möjligt hitta ungdomar som rör sig i miljöer som är negativa för deras hälsa och utveckling och se till att dessa ungdomar inte hamnar i missbruk och kriminalitet.

Socialsekreterarna hos Polisen arbetar med barn och unga som gjort sig skyldiga till eller är misstänkta för brott. Det är viktigt med en bra kontakt mellan polisen och socialtjänsten och en snabb reaktion på unga som begår brott. Därför arbetar socialsekreterarna aktivt för att upprätthålla en god samverkan.

Om ett barn eller en ungdom är misstänkt för brott sitter socialsekreterarna med vid polisförhöret och har också ett samtal med den misstänkte och hens föräldrar efter förhöret.

Kontakta socialsekreterarna hos Polisen för mer information.
E-post: socsekr.polis@malmo.se • Telefon: 010-56 140 33 • Sallerupsvägen 11