Välkommen till Plattform Malmö

Plattform Malmö är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress.
Du hittar kontaktuppgifter till de olika insatserna genom att klicka på rutorna nedan. Du kan också höra av dig till Plattform Malmös reception:

E-post: plattform@malmo.se • Telefon: 040-34 05 50
Besöksadress: Djäknegatan 16 • Postadress: Plattform Malmö, 205 80 Malmö

Telefontider: Måndag: 08.00–16.00 • Tisdag: 08.00–18.30 • Onsdag: 08.00–16.00 • Torsdag: 08.00–16.00 • Fredag: 08.00–16.00

Besökstider: Måndag: 08.00–16.00 • Tisdag: 08.00–18.30 • Onsdag: 08.00–16.00 • Torsdag: 08.00–16.00 • Fredag: 08.00–14.30


Våra insatser

Stöd till dig som lever under hedersförtryck
Vi kan ge stöd till dig, tjej eller kille upp till 21 år, som lever med hedersrelaterade begränsningar och press, eller om du är anhörig.

Ring 040-34 05 50
Telefontider: Tisdag: 08.00–18.30, andra vardagar 08.00–16.00.
E-post: plattform@malmo.se

Kontakten är kostnadsfri och det förs inga journaler eller registreringar. Inom två veckor efter att du har sökt kontakt ska samtalet ha kommit igång.
Sorg-styrkegrupp
En samtalsgrupp för mammor och andra kvinnor som förlorat en närstående ung människa till våld, psykiskt ohälsa, fysisk sjukdom, försvinnande, droger eller liknande. Gruppen är en självhjälpsgrupp och anordnas av Malmö stad tillsammans med Somaliska paraplyorganisationen i Skåne och VSFB (Vi som förlorat ett barn.) Vi ser det som att sorgen är något gemensamt oavsett hur man förlorat en närstående i ung ålder.

Vi träffas första helgfria tisdagen i varje månad. Vi har i dagsläget ingen fast mötesplats, hör av dig till vår kontaktperson för att få veta var nästa träff äger rum.

För mer information ring Plattform Malmö, Anna Kosztovics på telefonnummer 0708-82 62 59 eller maila: anna.kosztovics@malmo.se.

Rutorna nedan kan du klicka på för att läsa mer.


Fler saker vi arbetar med