$left
$middle

Flexet

Flexet är en öppenvårdsinsats för ungdomar i åldern 12–21 år där det kan finnas tendenser till normbrytande- eller socialt nedbrytande beteenden, behov av social färdighetsträning eller hälso- och fritidsfrämjande insatser.

Målet med Flexets insatser är ett självständigt liv och sammanhang där positiv fritid och god hälsa är i fokus.

Ungdomen träffar en ungdomsbehandlare som tillsammans med ungdomen bestämmer innehållet i insatsen. Vi tar fram en gemensam plan och målsättning för att tillgodose ungdomens individuella behov. En stor del av insatsen är individuell men ett visst fokus läggs även på samverkan och nätverkande med aktörer runt omkring ungdomen där det finns behov av samordning.

Hur ofta ungdomen och ungdomsbehandlaren träffas varierar utifrån ungdomens behov, det kan vara alltifrån en träff i veckan till kontakt varje dag.

Det krävs beslut från en utredande socialsekreterare i Malmö stad för att du ska kunna ha rätt till insatser från Flexet. Har du ingen socialsekreterare kan du kontakta socialtjänstens mottag för barn och familj.

Flexets arbetssätt

Ungdomsbehandlarna i Flexet arbetar mycket flexibelt och är tillgängliga främst under eftermiddagar, kvällar och på helger. En stor del av samverkan runt omkring individen fokuserar på skola, fritid, BUP, polis eller HVB-hem och jourhem.

Ungdomsbehandlarna arbetare mycket utifrån social färdighetsträning, rePULSE, MI och lösningsfokuserat förhållningssätt.

Kontakta oss

Karolina Sköld

Titel:
Sektionschef
Mobiltelefon:
0732-549112
sv