$left
$middle

COPE – kurs för föräldrar

COPE är en kurs för dig som vill stärka relationen till ditt barn samt träffa andra föräldrar. COPE erbjuds till föräldrar med barn i åldern 3–12 år samt 13-18 år. Du behöver inte ha något speciellt problem med dina barn utan bara en önskan att utveckla ditt föräldraskap.

Vi rekommenderar att båda föräldrarna deltar på kursen om det är möjligt. Vi erbjuder kursen både via gruppträffar och på nätet.

Du får nya sätt och verktyg att förstå och bemöta ditt eller dina barn, skapar nätverk och byter erfarenheter med andra föräldrar samt förbättrar relationer inom familjen.

Anmälan

Kursinnehåll

Kursen genomförs enligt COPE, The Community Parent Education Program, som kommer från Kanada. COPE-programmet är uppbyggt på ett sätt där man under de första tillfällena skapar en grund som hela kursen vilar på. Strategierna i kursen bygger på varandra och vid varje tillfälle introduceras en ny strategi. Vi diskuterar utifrån filmklipp från vardagliga situationer och kommer gemensamt fram till lösningar.

Gruppträffar

COPE-träffar sker tillsammans med kursledare där alla föräldrar delar erfarenheter och utbyter knep för att hantera vardagen med barn. Det kan handla om att ställa rimliga krav, att hantera konflikter eller att få vardagsrutiner att fungera bättre. Träffarna består av sju tillfällen.

Föräldrakurs på nätet

Den här webbaserade kursen består av sju kurstillfällen och genomförs individuellt eller i grupp (utifrån deltagarna önskemål). Du får inloggningsuppgifter till Svenska Cope-föreningens hemsida.

Varje kurstillfälle (en per vecka) innehåller två eller tre filmscener. När du har sett en scen så tänk igenom vilka misstag som du tycker att föräldern gör. Fundera sedan på vilka alternativa sätt som hade varit bättre.

Efter varje kurstillfälle får du en sammanfattning av strategin och du får skapa din egen ”hemuppgift”.

Efter att ha testat ett kurstillfälle under en vecka får du upp till 15-30 minuters coaching via telefon eller digitalt plattform (till exempel Skype, Facetime eller Teams) av en erfaren kursledare.

COPE föräldrakurs på nätet 3–12 år

Från och med 10 januari 2023 öppnar vi intresseanmälan igen – välkommen då!

Kursledarna

Alla våra kursledare har gått COPE kursledarutbildning som Svenska COPE-föreningen tillsammans med upphovsmannen Charles Cunningham har arbetat fram. Kursledarna har varierande yrkesutbildning och lång erfarenhet av familjearbete.

sv