$left
$middle

COPE – kurs för föräldrar

COPE är en kurs för dig som vill stärka relationen till ditt barn, utveckla ditt föräldraskap samt träffa andra föräldrar. Kursen är för föräldrar med barn i åldern 3–12 år samt 13–18 år. Den hålls både i grupp på plats eller digitalt individuellt.

Du får nya sätt och verktyg att förstå och bemöta ditt eller dina barn, skapar nätverk och byter erfarenheter med andra föräldrar samt förbättrar relationer inom familjen.

Kursinnehåll

COPE, The Community Parent Education Program, kommer ursprungligen från Kanada.

Kursens syfte är att ge nya sätt och verktyg att förstå och bemöta ditt barn, skapa nätverk, byta erfarenheter med andra föräldrar samt förbättra relationer inom familjen.

Vid varje träff tittar vi på filmklipp från vardagliga situationer och kommer gemensamt fram till lösningar utifrån träffens strategi.

Strategierna i kursen bygger på varandra och det är därför viktigt att delta vid samtliga träffar.

Vi rekommenderar att båda föräldrarna deltar på kursen.

Gruppträffar

COPE i grupp består av 7 träffar, 2 timmar åt gången och gruppen kan ha uppemot 25 deltagare.

Anmälan till gruppträffar

Individuell digital föräldrakurs

Den digitala kursen består av sju kurstillfällen och genomförs genom att du som förälder, tittar på olika filmklipp och sedan på egen hand, jobbar med veckans strategi. Du har coachning med en utbildad COPE-ledare en gång i veckan under ca 15–30 minuter. Coachningen sker via telefon eller digitalt.

Anmälan till digital föräldrakurs

Kursledarna

Alla våra kursledare har gått COPE kursledarutbildning genom Svenska COPE-föreningen.

Kursledarna har varierande yrkesutbildning och lång erfarenhet av familjearbete.

Kontakta oss

Rita Azem Cifliku

Mobiltelefon:
0732-016244
sv