$left
$middle

Följ ditt ärende – när e-tjänsten inte funkar

Har du problem med inloggningen till e-tjänsten Följ ditt ärende? Här får du tips och råd som kan hjälpa.

När e-legitimationen inte fungerar

Kontakta utgivaren av e-legitimationen. Vanligtvis är det din bank.

När internet inte fungerar

För närvarande fungerar tjänsten bäst i Google Chrome.
Testa om någon annan sida fungerar, till exempel www.sydsvenskan.se. Om denna sida inte heller fungerar, kontakta din internetleverantör.

Underhåll av tjänsten

Den första torsdagen i månaden stängs tjänsten ner mellan 12–14 för underhåll.

Under denna tid är det inte möjligt att logga in. Försök igen senare.

Några få gånger under året kommer tjänsten också att stängas under en längre period för underhåll. Information om när tjänsten stängs ner publiceras på Följ ditt ärende.

Felmeddelande vid inloggning

Om du får ett meddelandet "Tjänsten är inte tillgänglig för dig. Vänligen kontakta din kommun för mer information.” ska du kontakta din socialsekreterare som hjälper dig att aktivera tjänsten.

Om du får meddelande att du inte har något pågående ärende har du troligtvis loggat in på fel ställe. Gå tillbaka och klicka på den gröna knappen med texten "Starta e-tjänsten".

Övriga inloggningsproblem

Kan du inte logga in trots att både internet och din e-legitimation fungerar? Vänta och försök igen senare!

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv