$left
$middle

Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet är en insats för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Malmö stad har ett stort utbud av olika dagliga verksamheter. Sysselsättningen kan till exempel bestå av teater, media, film, serviceuppgifter, caféverksamhet eller trädgårdsarbete.

Ansök hos biståndshandläggare

Du kan också ansöka om daglig verksamhet hos biståndshandläggare.

Vem har rätt till daglig verksamhet?

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd har rätt till daglig verksamhet. Även du som har stora och bestående, begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder kan få daglig verksamhet.

Efter att du har ansökt om daglig verksamhet

När du har fått veta att du har rätt till en plats i en daglig verksamhet,
får du träffa en arbetskonsulent. Arbetskonsulenten hjälper dig att hitta en daglig verksamhet som passar dig. Ni pratar tillsammans om dina önskemål och behov. Oftast gör ni tillsammans studiebesök i olika verksamheter.

Plats i daglig verksamhet

När du och arbetskonsulenten har hittat en daglig verksamhet som passar dig, får du ett erbjudande som du kan tacka ja eller nej till. Om du tackar ja, börjar du i din dagliga verksamhet. Om du tackar nej, försöker arbetskonsulenten hitta en annan verksamhet som passar dig bättre.

Uppföljning

Efter cirka fyra veckor pratar du och arbetskonsulenten om hur det har fungerat. Om det inte fungerat så bra, planerar ni tillsammans hur ni går vidare.

Ersättning för dig som har daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS och ska inte förväxlas med avlönat arbete. Du som har daglig verksamhet får habiliteringsersättning. Den betalas ut varje månad och är 16 kronor per timme. De flesta som har daglig verksamhet har sin försörjning tryggad på annat sätt, oftast via olika typer av ersättningar via Försäkringskassan.

Kontakta oss

  • Funktionsstödsförvaltningen

sv