$left
$middle

Få kontaktperson LSS

Många personer som har en funktionsnedsättning har få kontakter vid sidan av sina anhöriga. Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska och en vän som man kan lita på och umgås med. Kontaktpersonen ska också delta i fritidsaktiviteter och ge råd som inte kräver expertis.

Ansök hos biståndshandläggare

Du kan också kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om att få en kontaktperson LSS.

Om du beviljas insatsen kontaktperson

Om du fått ja på din ansökan skickas den vidare till en kurator på Kontaktpersonsverksamheten inom funktionsstödsförvaltningen som får i uppdrag att hitta en kontaktperson som passar dig. Stor hänsyn tas till dina önskemål och intressen. När en kontaktperson finns att erbjuda dig får ni träffas och lära känna varandra.

Läs mer

sv