$left
$middle

Korttidshem LSS

Du som är barn, ungdom eller vuxen och har funktionsnedsättning samt tillhör personkrets 1, 2 eller 3 inom LSS kan ansöka om att tillfälligt bo på ett korttidshem.

Du får miljöombyte och avkoppling och dina anhöriga får möjlighet till avlösning. Korttidshem är en del av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet.

Malmö stad erbjuder korttidshem både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer. Korttidshemmen är öppna såväl dagtid som under kvällar, nätter och helger. En plats på korttidshem kostar ingenting, däremot betalar du en avgift för mat.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med att ansöka om boende på korttidshem LSS.

Om du får plats på korttidshem

Om du får besked från biståndshandläggaren att du är beviljad korttidshem LSS, kontaktar vi dig och dina anhöriga. Därefter träffas vi. Då får du berätta om dina önskemål och behov. Detta för att vi ska kunna ge dig så bra stöd och hjälp som möjligt under korttidsvistelsen. 

Insatsen utformas utifrån en genomförandeplan som vi upprättar tillsammans. Denna baseras på största möjliga delaktighet från dig som vistas hos oss.

Vi försöker tillgodose dina önskemål om placering och dagar så mycket som möjligt.

Inskolning

Under mötet planerar du tillsammans med korttidshemmets personal
för en inskolningsperiod. Då kan du och anhöriga lära känna personalen och verksamheten i er egen takt.

Om korttidshemmen

Det finns fyra korttidshem i Malmö. Tre för barn och ungdomar och ett för vuxna. Korttidshemmen används främst av barn,
ungdomar och unga vuxna som bor hemma och som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd.

Boendeformen

Varje korttidshem har max fem platser. En del av korttidshemmen är tillgänglighetsanpassade för personer som har fysisk funktionsnedsättning.

Du har ett eget rum under din vistelse. Vardagsrum och kök delar du
med andra på korttidshemmet. På vissa korttidshem delar du också
toalett eller dusch med andra.

Korttidshemmen har egna trädgårdar eller gårdar. Det ligger också lekplatser och parker i närheten.

Personal

De som jobbar på korttidshemmen är stödassistenter eller stödpedagoger. De har god kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättning. Alla korttidshemmen har vaken personal dygnet runt.

Det här kan du göra på din korttidsvistelse

På korttidshemmen gör vi olika aktiviteter efter dina behov och önskemål. Det kan vara allt från promenader och utflykter i Malmö, till pyssel, film och avkoppling.

Tider

Dygnen du vistas på korttiden planeras för tre perioder per år. Du får hem en kalender med dina dygn. Du får gärna komma med önskemål om när du önskar få dina dygn förlagda, till exempel önskemål om helger. Sedan är det verksamheten som planerar dygnen i mån av plats. Du kan komma tidigast klockan 14.00 på ankomstdagen och åker hem senast klockan 12.00 på hemfärdsdagen.

Transport

Du ansvarar själv för transport till och från korttidshemmet.

Korttidsvistelse på sommaren

Utöver korttidshem erbjuder Malmö stad även korttidsvistelse under sommaren i form av sommarkollo LSS för barn och unga, mellan 8 och 23 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd.

Kontakta oss

Funktionsstödsförvaltningen

E-post:
fsf@malmo.se
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
sv