$left
$middle

Korttidshem LSS

Du som är barn, ungdom eller vuxen och har funktionsnedsättning samt tillhör personkrets 1, 2 eller 3 inom LSS kan ansöka om att tillfälligt bo på ett korttidshem.

Du får miljöombyte och avkoppling och dina anhöriga får möjlighet till avlösning. Korttidshem är en del av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet.

Malmö stad erbjuder korttidshem både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer. Korttidshemmen är öppna såväl dagtid som under kvällar, nätter och helger. En plats på korttidshem kostar ingenting, däremot betalar du en avgift för mat.

Ansök hos biståndshandläggare

Du kan också kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om att bo på korttidshem LSS.

sv