$left
$middle

Boendestöd – stöd i hemmet för dig som har funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och fyllt 18 år, kan du ansöka om boendestöd. Boendestöd kan i vissa fall vara ett alternativ till LSS-bostad och är kostnadsfritt. Stödet är personligt anpassat utifrån dina behov och kan variera i tid och omfattning.

Du ansöker om boendestöd genom att beskriva dina behov på en blankett som heter Ansökan om insatser enligt SoL.

Ansök hos biståndshandläggare

Du kan också kontakta en biståndshandläggare om du har frågor eller för att ansöka om boendestöd.

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd passar dig som klarar större delen av vardagen själv och har ett behov av stöd vissa tider på vardagar.

För att ha rätt till boendestöd ska du

 • ha ett behov av boendestöd på grund av intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd eller på grund av psykisk funktionsnedsättning
 • bo i egen bostad. Om du är på väg att flytta hemifrån kan du få boendestöd när du förbereder dig för att bo i egen bostad.

Detta kan boendepedagoger stötta dig med

Boendestöd är ett personligt anpassat stöd utifrån dina behov och varierar i tid och omfattning. Det kostar dig inget att få boendestöd. Stödet utgår från ditt hem och ges på vardagar vid de tider som du och din boendepedagog har kommit överens om.

Boendepedagogerna kan

 • stötta dig i att skapa struktur och rutiner så att du kan hantera vardagen på ett mer självständigt sätt
 • stötta dig i situationer utanför hemmet, som att komma igång med fritidsaktiviteter eller sysselsättning
 • ge dig vägledning i kontakt med myndigheter samt med personligt och professionellt nätverk.

För dig med omfattande behov av stöd

Om du har omfattande behov av stöd dygnet runt kan en LSS-bostad passa dig bättre.

Kontakta oss

 • Funktionsstödsförvaltningen

  • E-post:  fsf@malmo.se
  • Telefon:  040–34 93 00
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
  • Postadress: 
   Funktionsstödsförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 07.45–16.00. Receptionen har lunchstängt klockan 12.15–12.45.
sv