Dagverksamhet för äldre personer med demenssjukdom

Dagverksamhet är till för dig som är äldre och har en demenssjukdom. Det finns nio dagverksamheter runt om i Malmö och de allra flesta riktar sig till äldre personer.

På dagverksamheten erbjuds du att träffa andra och göra aktiviteter utifrån dina intressen och förutsättningar. Dagverksamheten ger stöd i att bibehålla dina psykiska och fysiska förmågor, så långt det är möjligt.

Den kan fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga.

Ansök om plats

För att delta i aktiviteterna krävs ett biståndsbeslut. Det utreds om dagverksamhet är det stöd som passar dig bäst utifrån dina behov. Du betalar en avgift för att delta i dagverksamheten samt en avgift för måltider.

Har du frågor om ansökan?

Efter du skickat in ansökan

Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov.

Överklaga beslut om bistånd

Har du fått avslag på din ansökan om dagverksamhet och vill överklaga beslutet?