$left
$middle

Dagverksamhet för personer under 66 år med demenssjukdom

Dagverksamheten Club Cefalon vänder sig till dig som har en diagnostiserad demenssjukdom och som är under 66 år vid inskrivningstillfället.

Har du frågor eller vill veta mer om dagverksamheten?

Kontakta Club Cefalon på telefon: 040-34 09 12
Besöksadress: Ängelholmsgatan 2

Dagverksamhet med krav på remiss

För att få börja på vår dagverksamhet måste du ha en remiss från din läkare eller sjuksköterska samt vara i behov av och kunna tillgodogöra dig stimulans i form av sociala aktiviteter. Vi ser gärna att du hälsar på oss några gånger först för att bilda dig en uppfattning om vår verksamhet.

Meningsfull sysselsättning

Club Cefalons verksamhet drivs i nära samarbete med Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

På Club Cefalon erbjuds du möjlighet till en meningsfull sysselsättning, utifrån dina intressen och förutsättningar. Vår förhoppning är att du ska kunna bibehålla dina förmågor så långt det är möjligt, genom att delta i vardagsaktiviteter och träffa andra i liknande situation.

Öppen verksamhet utan remiss

På fredagar klockan 10.30–12.00 har vi öppen verksamhet. Det är en träffpunkt för yngre demenssjuka personer och deras närstående. För att besöka den öppna verksamheten krävs ingen remiss. Närstående ska alltid känna sig välkomna att kontakta oss.