Rönneholms förskola

Rönneholms förskola

Välkommen till Rönneholms förskola. En helt nybyggd, toppmodern förskola i utkanten av Rönneholmsparken.


Förskolan öppnade i oktober 2020 för att successivt fyllas på under vintern 2020/2021. Förskolan är byggd i tre plan med femton hemvister och har plats för totalt 295 barn. I förskolan finns det flera gemensamma utrymmen såsom pedagogiska kök, ateljéer, bibliotek och musik/rörelserum. Vi lägger stor vikt vid att skapa inspirerande och tillgängliga lärandemiljöer

Förskolans utemiljö färdigställs helt under våren/sommaren 2021.

Barns utveckling och lärande

På Rönneholms förskola arbetar vi projektinriktat med det gemensamma temat ”min värld” – hur hemvisterna arbetar med detta tema skiljer sig åt beroende på barnens intressen. Våra utvecklingsområden under läsåret 2020/2021 är pedagogiska miljöer, Normer och värden samt digitalt meningsskapande i förskolan.

För barn är den fria leken oerhört viktig. Den utvecklar bland annat den sociala kompetensen, det sociala samspelet, språket och motoriken och är barnens verktyg för att pröva, undersöka och förstå sin omvärld. Leken är ett bra redskap för att utveckla demokratiskt tänkande, då barnen ges möjlighet att på lika villkor lära sig att vänta på sin tur och att dela med sig. Vi vill ge barnen gott om tid och möjlighet till fri lek. Pedagogernas närvaro är viktig för att stötta, lyssna och uppmuntra.

Eget kök

På förskolan finns ett stort kök där all mat tillagas från grunden. Kockarna arbetar utifrån Malmö stads med ekologiska råvaror och brinner för att laga god och inbjudande mat till förskolebarnen.

Viktiga datum

Fyra dagar om året håller förskolan stängt för verksamhetsutveckling

Under dessa dagar har personalen möjlighet att fortbilda sig, fördjupa sig i det systematiska kvalitetsarbetet och arbeta vidare med våra utvecklingsområden. Verksamhetsdagarna finns anslagna på förskolan samt på hemsidan.

Senast 14 dagar innan verksamhetsdag behöver vi få besked om ert barn behöver omsorg de dagarna.

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling följande dagar under vårterminen 2021:

  • 23 september
  • 25 oktober

Hemsidan uppdateras kontinuerligt

Kontakta oss

Våning 1 Kluster - Gul

Pantomen Tel nr: 0708-76 22 52

Lysien Tel nr: 0731-41 95 49

Flamman Tel nr: 0733-88 18 68

Våning 1 – Kluster Orange

Farao Tel nr: 0708-76 24 33

Metallika Tel nr: 0709-64 11 64

Prassel Tel nr: 0733-06 02 32

Våning 2 – Kluster Blå

Textilia Tel nr: 0708-54 95 80

Glas-Klara Tel nr: 0768-65 21 55

Elli (Oxögat från Stadionparken) Tel nr: 0708-78 99 36

Våning 2 – Kluster Grön

Glasmo Tel nr: 0708-76 17 69

Plastis (Falkögat från Stadionparken)Tel nr: 0709-38 56 69

Wellmer Tel nr: 0708-76 24 45

Våning 3 – Kluster Violett

Batman Tel nr: 0733-06 02 29

Pappis Tel nr: 0708-52 77 24

Nova-Kras (Tigerögat från Stadionparken) Tel nr: 0768-78 99 39

Köket 0766-10 89 97

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Senast ändrad: 2021-05-24 15:07