Almängens förskola

Almängens förskola ligger granne med Almtorget omgiven av flerfamiljshus och äldre villor. Förskolan består av nio avdelningar fördelat på två plan. En avdelning är en cykelavdelning som bedriver undervisning utomhus större delen av dagen.

Om förskolan

På Almängens förskola har vi ljusa och stora lokaler som tillsammans med vår gård ger bra förutsättningar till lek och lärande. På övre plan finns en stor gemensam ateljé som inbjuder till mycket skapande. Här finns mycket och varierat material för barnen att skapa med. Förskolans gård har stora öppna ytor som uppmuntrar till lek och rörelse. Avdelningarna har även gemensamma ytor som gynnar till samarbete och varierad undervisning.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar utifrån en gemensam sagobok som skapar en unik gemenskap. Vi utgår ifrån en helhetssyn på barns lärande och har en nyfiken och lyhörd inställning. Vi är nära barnen, fångar upp deras tankar och utmanar dem språkligt. Vi värdesätter barnens delaktighet och inflytande i vardagen.

Stora delar av dagen delas barnen in i mindre grupper. Varje aktivitet är anpassat efter ålder, mognad, behov och intresse. Vi vill stimulera fantasin, kreativiteten samt förmågan att leka.

Vi använder oss av estetik och digitala verktyg för att stötta barnen i deras språkutveckling.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl. 6.15. Vi serverar frukost mellan 7.30-8.30. Efter frukost går barn och pedagoger till sina avdelningar. Varje avdelning startar med en gemensam samling där pedagogerna i dialog med barnen presenterar dagens aktiviteter. Förskolan erbjuder både spontan och planerad undervisning i mindre grupper både inomhus och utomhus.

Undervisningen pågår fram till lunch som börjar serveras från kl.11.00. Efter lunch får barnen möjlighet till vila och återhämtning efter behov.

Almängens förskola har eget kök där två kockar lagar maten. Vi strävar efter att ha ett så stort ekologiskt utbud som möjligt. Barnen äter mellanmål mellan klockan 14.00-14.30.

De allra flesta dagar erbjuds barnen även utevistelse under eftermiddagen med olika aktiviteter. Almängens förskola stänger kl. 17.30.

Introduktion och inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Det innebär att ni som vårdnadshavare är med ert barn på förskolan under introduktionen som oftast är ca två veckor. Ni deltar i förskolans alla aktiviteter som ingår under en dag, både ute och inne, vid lunch och vila. Om det finns behov av att ändra tiderna av någon orsak, bestämmer vi det tillsammans utifrån ert barns bästa. Vår förhoppning är att introduktionstiden ska bli en positiv erfarenhet både för er och ert barn och att ni ska känna er väl mottagna och att ni ska trivas hos oss.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi är måna om att ha ett gott samarbete med er vårdnadshavare. I en nära och förtroendefull relation vill vi ge ert barn möjligheten att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vid flera tillfällen per år bjuder vi in till olika sammankomster där vi välkomnar er vårdnadshavare att få en större inblick i vår verksamhet. Vi värdesätter den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder utvecklingssamtal minst en gång per år där vi har dialog kring ditt barns utveckling.

Appen Tempus Hemma används för kommunikation, vistelsetider och frånvaroanmälan. Genom Tempus hemma kan vårdnadshavare exempelvis ta del av pedagogisk dokumentation och få påminnelser. I appen registrerar vårdnadshavare barnets vistelsetider som sedan används i förskolans bemanningsplanering.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har frågor kring vår utbildning kan du kontakta biträdande rektor Monica Sjunnesson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin är förskolan stängd, där pedagogerna arbetar med planering och utveckling av utbildningen. Stängda dagar:

  • 6 september 2023
  • 1 december 2023

Våra avdelningar

Cirkeln: 0734-02 02 92
Triangeln: 0734-02 03 15
Rektangeln: 0734-02 03 57
Kvadraten: 0734-02 03 75
Cylindern: 0734-36 42 36
Kuben: 0734-02 03 60
Klotet: 0709-64 32 74
Pyramiden: 0709-63 48 94

Cykelavdelningen Kilometern: 0708-72 45 98

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

sv