Annelunds förskola

Annelund är en förskola med sex avdelningar, där två av avdelningarna är för de äldre barnen och de andra fyra för de yngre. Förskolan arbetar för ett nära samarbete mellan barn och pedagoger över avdelningarnas gränser.

Om förskolan

De pedagogiska miljöerna är varierande, utvecklas och förändras kontinuerligt utifrån gruppens projekt och barnens intressen.

Utemiljön bjuder på möjligheter till fantasi, lek och utforskande. Förskolan har tillgång till lådcyklar vilka vi använder oss av för att upptäcka staden. Vi vill vidga barnens perspektiv, skapa gemensamma minnen och förundras över platser som väcker vår nyfikenhet.

Utbildning i förskolan

Hos oss får ditt barn utvecklas genom att leka, skapa och utforska, både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagogerna. Vi arbetar med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga. Vi arbetar för att skapa läsmagi med läsfrämjande insatser i vardagen för alla barn. Vilka berättelser bär just våra barn och hur kan dessa bli till spännande projekt i gruppen? Vi arbetar även med digital teknik och kopplar samman olika uttryckssätt för att hitta nya sätt att förstå, utforska, prova, lära, utveckla, leka, fantisera i estetiska processer.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Frukost serveras ungefär klockan 8:00. Efter frukost går vi ut på gården, går på utflykt eller fortsätter förmiddagen inne beroende på dagens planering.

Vi äter lunch från klockan 11:00. Maten vi serverar följer de nordiska näringsrekommendationerna och Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat. Efter maten sover de barn som behöver medan de andra får en lugn stund med uppevila.

Mellanmål serveras klockan 14:00 och varje dag serveras även frukt. Förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Räkna med att vara med hela dagar den första tiden. Det är viktigt att du som förälder känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn. Självklart vill vi samarbeta med dig för att inskolningen ska bli så bra som möjligt. Vi är lyhörda för önskemål.

Under inskolningen är det du som förälder som vägleder ditt barn in i förskolans värld och de vardagliga situationerna under barnets dag på förskolan: inne- och utelek, sångstunder, måltider, påklädning, vila med mera. Om du som förälder är positiv och aktiv hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet. Målet är att du som förälder efter inskolningen ska ha god insikt i hela verksamheten och veta vad ditt barn får uppleva på förskolan. Du får också chans att lära känna pedagoger och barn på avdelningen.

Kommunikation med vårdnadshavare

På Annelunds förskola värnar vi om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Under terminerna erbjuder vi olika former av föräldrasamverkan; det kan vara språkkväll, föräldramöten, drop in/drop ut eller andra typer av sammankomster. Under våren erbjuder vi utvecklingssamtal och på hösten bjuds vårdnadshavare in till terminssamtal.

Besöka förskolan

Om du har frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 25 oktober 2023
  • 22 november 2023

Våra avdelningar

Herr Nilsson: 0766-33 48 32
Karlsson på taket: 0708-11 54 22
Kling och Klang: 0708-30 09 41
Lilla Gubben: 0766-33 48 28
Madicken: 0709-46 30 78
Saltkråkan: 0708-30 09 82

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

sv