Arkitektens förskola

Arkitektens förskola finns i nybyggda lokaler med en stor välplanerad innergård.

På Arkitektens förskola strävar vi efter att bemöta alla barn och föräldrar professionellt utifrån Malmö stads gemensamma värdegrund och övriga styrdokument. Vi samverkar dagligen mellan avdelningarna under verksamhetstiden. Förskolans dagliga verksamhet och innehåll styrs utifrån förskolans läroplan LpFö 18.

I det pedagogiska arbetet utgår vi ifrån ett gemensamt tema som mynnar ut i olika projekt utifrån barnens intresse. Vi lägger stort fokus på våra pedagogiska miljöer för att skapa en likvärdig utbildning för alla barn. I våra miljöer ska barnen känna sig trygga och mötas av nyfikna pedagoger. På förskolan finns en stor genomtänkt ateljé med en engagerad ateljérista.

Viktiga datum

Förskolan är stängd följande dagar våren 2021 för verksamhetsutveckling:

  • 6 september
  • 6 december

Våra avdelningar

Nybyggarna

Avdelning 1-4, för de yngsta barnen i åldern 1-3 år. 

Upptäckarna

Avdelning 1-4, för barn i 3-5 årsåldern.

Kontakta oss

Nybyggarna
Nybyggarna 1: 0723-68 56 53
Nybyggarna 2: 0723-68 56 54
Nybyggarna 3: 0723-68 56 55
Nybyggarna 4: 0723-68 56 56

Upptäckarna
Upptäckarna 1: 0709-59 56 11
Upptäckarna 2: 0723-68 56 57
Upptäckarna 3: 0709-59 56 13
Upptäckarna 4: 0709-59 56 14

Köket: 0709-59 56 10

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Senast ändrad: