Bellisgårdens förskola

Bellisgårdens förskola är en mindre förskola med två avdelningar. Förskolan ligger i ett villaområde och har nära till både lekplatser och grönområden.

På förskola arbetar avdelningarna ofta tillsammans. Det är viktigt för pedagogerna att barnen ska känna sig trygga och utvecklas både individuellt och i grupp.

Vår verksamhet

Pedagogerna lägger stor vikt vid att ge barnen tid för att lyckas och utvecklas. Alla barn ses som kompetenta utifrån sina individuella förmågor.

Tillsammans med barnen skapar pedagogerna en miljö som ska väcka nyfikenhet och inspirera till att vilja utforska. På förskolan är barnen delaktiga i utformandet av lärmiljöerna. I lärmiljöerna syns pedagogernas tillit till barnen genom att materialet är tillgängligt för dem under större delen av dagen.

Pedagogerna arbetar mycket med undervisningen utomhus. Den undervisning som erbjuds barnen inomhus har de även möjlighet att få göra när de är ute på gården.

Eget kök

Alla måltider på förskolan tillagas i vårt tillagningskök. Vi har en tydlig inriktning på hållbarhet och ekologiskt tänkande, och ett samspel mellan köket och barnen.

Du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du viktig för oss. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete.

Våra prioriterade utvecklingsmål

Bellisgårdens prioriterade utvecklingsmål för ht 2021 – vt 2022 är:

  • Digitalt meningsskapande i förskolan
  • Utveckla undervisningen utomhus

Viktiga datum

Förskolan är stängd följande dagar på grund av verksamhetsutveckling:

  • 10 februari 2023
  • 12 maj 2023

Kontakta oss

Uppe: 0708-13 63 37
Nere: 0708-13 63 34

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv