Beritta Gurris förskola

Beritta Gurris är en liten lägenhetsförskola. På nära håll finns härliga grönområden, lekplatser och Ribersborgsstranden att utforska.

Om förskolan

På förskolan har vi två avdelningar, en för de minsta barnen i åldrar 1-3 år och en för de äldre, 3-6 år. Att vi är en liten förskola ser vi som en styrka eftersom det bidrar till en familjär känsla med goda relationer till alla våra familjer.

Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse.

Utbildning i förskolan

Alla förskolor i vårt rektorsområde arbetar utifrån det gemensamma temat "Fantasins underbara värld". Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag. Vi strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet, rörelse och lek.

På förskolan arbetar vi aktivt med barns olika språk och deras individuella språkutveckling. Med språkutveckling menar vi inte bara det talade språket, utan även det icke verbala språket såsom rita, måla, sjunga, dansa och konstruera. I undervisningen strävar vi också efter att skapa medvetenhet kring natur och hälsa.

Lärmiljöerna på förskolan förändras i takt med barnens behov och intressen. Vi strävar hela tiden efter att barnen ska ha tillgång till en inspirerande och lustfylld miljö, både inne och ute. Förutom förskolans egen miljö utnyttjar vi även våra närområden och går ofta på utflykter till stranden, olika parker och lekplatser runtomkring oss.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15, antingen börjar vi dagen ute eller inne. Efter frukost som serveras klockan 7.30 har vi morgonsamling. Sedan delar vi upp oss i våra olika projektgrupper för undervisning. Lunchen serveras vid 11 och därefter vilar de yngre barnen medan de äldre har en sagoläsning eller andra lugnare aktiviteter. Klockan 14.00 är det dags för mellanmål och därefter erbjuds ute- eller innevistelse med olika aktiviteter. Vi 16.00 slår vi samman grupperna och avslutar dagen tillsammans. Förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-15 under tre till fyra dagar. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och dess föräldrar ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Den dagliga kommunikationen med er vårdnadshavare är viktig för oss. Du ska alltid känna att du kan prata med ansvarig lärare om ditt barns vardag på förskolan eller om andra saker du undrar över.

Informationsbrev eller dokumentationer sker via en app som heter ”Tempus Hemma” och som används i förskolor i Malmö. På tempus dokumenterar personalen delar av undervisningen samt delger dig som vårdnadshavare dokumentationer från olika pågående projekt. Här kommer ni kunna följa den röda tråden och barnens processer framåt.

Vi erbjuder även inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal antingen fysiskt eller genom telefonsamtal. Om du har behov av ytterligare möten så bokar vi in det.

Besöka förskolan

Om du har fått en plats och tackat ja är du välkommen att besöka förskolan. Har du andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 14 december 2023
  • 14 februari 2024
  • 29 maj 2024

Våra avdelningar

Solen: 0766-35 31 74
Månen: 0766-35 31 74

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

Beritta Gurris förskola

Telefon:
0766-35 31 74
Besöksadress:
Beritta gurrisgatan 1c

Elisabeth Johansson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0768-769173

Marie Lejonklev

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0733-405639

Anne Merlöv

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 721676573

Frida Sandqvist

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0738-513969
sv