Bladbaggens förskola

Välkommen till Bladbaggens förskola i Bunkeflostrand! Här arbetar vi efter vår vision: Varje barns rätt till glädje, trygghet, samarbete och gemenskap.

Om förskolan

Förskolan öppnade den 1 oktober 2017 och är vackert belägen nära hav och grönområden. Här finns en stor och varierad utemiljö som inspirerar till undervisning, lek och rörelseaktivitet. Förskolan har två våningar med nio avdelningar. Åldrarna 1-3 år är på plan 1 och 3-5 år är på plan 2. Vi har även en avdelning som arbetar mycket ute, och ofta ger sig ut med våra lådcyklar för att utforska närområdet och staden tillsammans med barnen.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar aktivt språkutvecklande med utgångspunkt i Skolverkets Läslyftsmoduler. I undervisningen ingår språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik.

I vårt gemensamma förskolebibliotek finns goda möjligheter att arbeta med barns läslust. Som en röd tråd har vi även en gemensam ateljé för skapande, både estetiskt och kroppsligt. Den pedagogiska miljön på Bladbaggen uppmuntrar barnen att skapa, leka, läsa och lära, både inne och ute. Bladbaggen har ett stort modernt tillagningskök där arbetar vår kock och vårt köksbiträde som lagar all mat med ett kreativt, hållbart och ekologiskt tänk.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 7.30. Efter frukosten har vi undervisningsaktiviteter både inne och ute. Klockan 9.30 delar barn och pedagoger in sig i sina projektgrupper och tillsammans utgår vi från barnens intresse och nyfikenhet när vi arbetar i våra projekt.

Innan lunch har vi samling på avdelningarna och förbereder oss för lunchen. Vi äter en gemensam lunch kl. 11.00-12.00. All mat tillagas i vårt eget kök. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får en uppevila med sagostund, lugn musik, nedvarvning eller liknade lugna aktiviteter. Vi äter mellanmål klockan 14.00. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen.

Vid 16.30 slår vi ihop oss plan 1 och plan 2 och äter frukt. Klockan 17.00 slår vi samman hela förskolan på antingen på stora gården eller på torget på plan 1 och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Hos oss sker introduktionen utifrån den föräldraaktiva modellen. Det innebär att du är med i förskolan under tre hela dagar. Resterande dagar planeras utifrån barnets behov. Målet är att barnet får en mjuk övergång från hemmiljö till förskolemiljö, och får lära känna pedagogerna och de andra barnen på avdelningen.

Introduktionen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Räkna med att vara med hela dagar den första tiden. Det är viktigt att du som förälder känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn. Självklart vill vi samarbeta med dig för att introduktionen ska bli så bra som möjligt. Vi är lyhörda för önskemål.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte varje läsår, oftast på hösten, där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje vår. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att i första hand kontakta personalen på förskolan. Du är också välkommen att kontakta ledningen på nedanstående kontaktuppgifter.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023/2024:

  • 10 november 2023
  • 16 januari 2024
  • 26 april 2024

Våra avdelningar

Blåbäret: 0729-73 24 49
Smultron: 0708-49 17 10
Björnbäret: 0768-54 55 85
Hallonet: 0768-54 55 84
Svalan: 0708-49 17 38
Lärkan: 0729-87 16 51
Bofinken: 0708-61 20 53
Sidensvansen: 0723-76 43 46
Sädesärlan: 0708-41 98 72

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

Bladbaggens förskola

Besöksadress:
Per josephssons väg 10

Sandra Grosu Krüger

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0729-610953

Aida Gaco

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0708-252273

Maria Visser Rundquist

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0766-365368
sv