Bojens förskola

Bojens förskola är belägen i Limhamns sjöstad, ett av Malmös nya blomstrande bostadsområden. Här har vi nära till både hav och natur såväl som till Limhamns centrum.

Om förskolan

Förskolan är byggd i tre plan med gott om gemensamma utrymmen. Vi har åtta avdelningar och en äventyrsavdelning. På plan 1 finns fyra avdelningar för de yngre barnen och på plan 2 finns fyra avdelningar för de äldre barnen. Vår äventyrsavdelning har sin hemvist på plan tre. Alla barn som går på plan två får ta del av den utbildning som till stor del bedrivs utomhus. På tredje våningen finns vårt stora kök, där våra två kockar lagar all mat från grunden.

Vi har en gemensam ateljé, där vår ateljérista arbetar med olika barngrupper. Vi har också ett gemensamt förskolebibliotek. Förskolan har en stor och inspirerande gård som är indelad i olika zoner. Utemiljön inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande.

Utbildning i förskolan

På Bojens förskola arbetar vi utifrån ett projekterande arbetssätt där vägen till kunskap är viktigare än det färdiga resultatet. Vi erbjuder en inspirerande pedagogisk inne- och utemiljö som ger förutsättningar för skapande, utforskande, lek och lärande. Barnen får förutsättningar att pröva sina teorier tillsammans med medforskande och delaktiga pedagoger. Bojens förskola är en viktig mötesplats där glädje, nyfikenhet, samtal och reflektion blir en levande vardag.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 06.15. Under morgonen serverar vi en varierad och näringsriktig frukost. På förmiddagen delas barnen in i mindre projektgrupper, där vi arbetar både inom- och utomhus.

Till lunch samlas vi igen på våra avdelningar där vi äter tillsammans. Efter lunch vilar de barn som behöver medan övriga barn erbjuds aktiviteter av lugnare karaktär. På eftermiddagen äter vi mellanmål och därefter fortgår vår utbildning inne eller ute på gården. Klockan 18.00 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efter hand och det är barnets behov som styr. Räkna med att vara med hela dagar den första tiden. Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Maria Hansson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 6 mars
  • 5 maj

Våra avdelningar

Skäret: 0731-51 29 08
Sundet: 0723-92 07 97
Kobben: 0723- 92 07 99
Hamnen: 0723-92 08 06
Kajaken: 0723-92 08 19
Seglet: 0723-92 08 21
Bukten: 0723-92 08 40
Fyren: 0723-92 08 42

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv