Carl-Gustafs förskola

Carl Gustafs förskola är en av fyra förskolor i rektorsområdet A 01.
Övriga förskolor är Pildammsstadens förskola, Hästhagens förskola och Uteförskolan Stock och Sten.

Förskoleområdet har ett gemensamt tema att utgå ifrån i barnens projekt under läsåret 2020. Temat är ”Hållbar utveckling med de globala målen i fokus”.

Carl Gustafs förskola stod klar i maj 2015. Förskolan har drygt 100 platser fördelade på två plan och fem enheter. På plan 1 går de barn som är mellan 1 – 3 år och på plan 2 befinner sig barn mellan 3 – 6 år. Indelning i åldershomogena barngrupper ger bra förutsättningar i arbetet med att skapa tillgänglighet, där barnen möter inspirerande och utmanande miljöer såväl som material.

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål tillagas på förskolan av vår kock utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi använder oss, i största möjliga mån, av ekologiska livsmedel och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.

Pedagogik

Förskolans pedagoger arbetar aktivt med att utveckla sina kompetenser för att på bästa sätt kunna möta varje barns intresse och behov. Pedagogerna har även tillgång till förste förskollärare, specialpedagog och psykolog som stöd i arbetet. Utbildningen organiseras så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, erfarenhet och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka under sin vistelse på Carl Gustafs förskola.

Carl Gustafs förskola ligger centralt, med Pildammsparken som närmaste granne. Här utforskar barn och pedagoger sin närmiljö. Vår vision är Rätten att vara och bli sig själv. Vårt arbete med värdegrunden och inkludering tar stor plats i vårt gemensamma lärande. En del av vårt arbete med inkludering är arbetet med TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 17 mars och 12 maj 2023

Visning av förskolan

Tillsvidare sker ingen visning av förskolan

Kontakta oss

Enhet 1 - Hallonet: 0708- 54 95 74/0708- 54 97 67
Enhet 2 – Nyckelpigan: 0708 – 54 97 55/0708 – 54 97 26
Enhet 3 – Piraterna: 0708 – 54 98 03/0709 – 45 80 67
Enhet 4 – Regnbågen: 0708 – 54 97 66

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv