Dammfri förskola

Dammfri förskola är vackert belägen vid Rönneholmsparken och har nära till andra parker, bibliotek och strand.

Om förskolan

Dammfri förskola är uppdelad på fyra avdelningar med tre avdelningar för de yngre barnen, 1-4 år, och en avdelning för de äldre, 4-6 år.

I mitten av förskolan finns en liten charmig atriumgård, där barnen kan mötas över avdelningsgränserna. Där skapas nyfikenhet bland våra odlingslådor och material till vattenexperiment.

Vi organiserar så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse.

På förskolan använder vi oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.

Utbildning i förskolan

Alla förskolor i vårt rektorsområde arbetar utifrån det gemensamma temat "Fantasins underbara värld". Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag. Vi strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet, rörelse och lek.

På vår förskola arbetar vi aktivt med barns olika språk och deras individuella språkutveckling. Med språkutveckling menar vi inte bara det talade språket, utan även det icke verbala språket såsom rita, måla, sjunga, dansa och konstruera. I undervisningen strävar vi också efter att skapa medvetenhet kring natur och hälsa.

Uteverksamhet för barnen värderas högt och den finns med och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap. Här undersöker vi, upplever, lär och respekterar det som finns i vår närhet. Utevistelsen ger förutom bra förutsättningar för en god hälsa också möjligheter för utforskande och lärande.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15, antingen börjar vi dagen ute eller inne. Efter frukost som serveras klockan 8.00 har vi morgansamling. Sedan delar vi upp oss i våra olika projektgrupper för undervisning. Lunchen serveras vid 11 och därefter vilar de yngre barnen medan de äldre har en sagoläsning eller andra lugnare aktiviteter. Våra sovvilor sker både inomhus och utomhus. Klockan 14.00 är det dags för mellanmål och därefter erbjuds ute- eller innevistelse med olika aktiviteter. Vi 16.00 slår vi samman grupperna och avslutar dagen tillsammans. Förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-15 under tre till fyra dagar. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och dess föräldrar ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Den dagliga kommunikationen med er vårdnadshavare är viktig för oss. Du ska alltid känna att du kan prata med ansvarig lärare om ditt barns vardag på förskolan eller om andra saker du undrar över.

Informationsbrev eller dokumentationer sker via en app som heter ”Tempus Hemma” och som används i förskolor i Malmö. På tempus dokumenterar personalen delar av undervisningen samt delger dig som vårdnadshavare dokumentationer från olika pågående projekt. Här kommer ni kunna följa den röda tråden och barnens processer framåt.

Vi erbjuder även inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal antingen fysiskt eller genom telefonsamtal. Om du har behov av ytterligare möten så bokar vi in det.

Besöka förskolan

Om du har fått en plats och tackat ja är du välkommen att besöka förskolan. Har du andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 18 september 2023
  • 14 december 2023

Våra avdelningar

Eld: 0729-81 39 47
Luft: 0729-81 49 98
Jord: 0708-77 74 62
Vatten: 0708-77 74 61

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv