Dammfri förskola

Dammfri förskola är uppdelade på fyra avdelningar med två avdelningar för de yngre barnen (ca 1-3 år) och två avdelningar för de äldre (ca 3-6 år).

Att arbeta med åldershomogena barngrupper hjälper oss i arbetet med att skapa tillgängliga miljöer där barnen möter inspirerande och utmanande material varje dag. I mitten av förskolan finns en liten charmig atriumgård, där barnen kan mötas över avdelningsgränserna. Där har vi bl.a. odlingslådor och material till vattenexperiment.

Förskolans personal består av människor med flera olika kompetenser. De arbetar aktivt med att utveckla sina kompetenser för att på bästa sätt kunna möte just ert barns intressen och behov. Som ett stöd i detta har personalen på förskolan tillgång till två förste förskollärare som stöttar och hjälper dem i detta arbete.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 13 september
  • 17 december

Kontakta oss

Eld: 0729-81 39 47
Luft: 0729-81 49 98
Jord: 0708-77 74 62
Vatten: 0708-77 74 61
Köket: 040-996 34 48

Förskolans sidor

Om Dammfri förskola

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Senast ändrad: