Dammfri förskola

Dammfri förskola är uppdelade på fyra avdelningar med tre avdelningar för de yngre barnen (ca 1-4 år) och en avdelning för de äldre (ca 4-6 år).

Att arbeta med åldershomogena barngrupper hjälper oss i arbetet med att skapa tillgängliga miljöer där barnen möter inspirerande och utmanande material varje dag. I mitten av förskolan finns en liten charmig atriumgård, där barnen kan mötas över avdelningsgränserna. Där har vi bl.a. odlingslådor och material till vattenexperiment.

Förskolans personal består av människor med flera olika kompetenser. De arbetar aktivt med att utveckla sina kompetenser för att på bästa sätt kunna möte just ert barns intressen och behov. Som ett stöd i detta har personalen på förskolan tillgång till två förste förskollärare som stöttar och hjälper dem i detta arbete.

Öppettider

Förskolan är öppen på vardagar, måndag-fredag.

Frånvaroinformation

Meddela oss när ert barn är sjukt eller ledig senast klockan: 7:30. Meddela när ert barn kommer tillbaka till förskolan, om möjligt dagen innan. Det går bra att tala in på mobilen eller skicka ett sms.

Verksamhetsutveckling

Fyra dagar om året håller förskolan stängt. Dessa dagar arbetar personalen med fortbildning, utveckling av verksamheten, utvärderingar, med mera. Verksamhetsdagarna finns anslagna på förskolan samt på hemsidan. Senast 14 dagar innan verksamhetsdag behöver vi få besked om ert barn behöver omsorg de dagarna.

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 15 december 2022
  • 8 mars 2023
  • 22 maj 2023

Kontakta oss

Dammfri förskola: 0729-96 34 49

Eld: 0729-81 39 47
Luft: 0729-81 49 98
Jord: 0708-77 74 62
Vatten: 0708-77 74 61

Förskolans sidor

Om Dammfri förskola

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv