Diamantens förskola

På Diamantens förskola möter barnen en lustfylld utbildning där de utmanas i sitt lärande utifrån nyfikenhet, intressen, förmågor och behov. Förskolan arbetar med en gemensam bok/tema eller karaktär under ett läsår där alla arbetslag skapar magiska och lekfulla projekt tillsammans med barngruppen utifrån denna bok/tema/karaktär.

Om förskolan

Diamantens förskola ryms i stora, luftiga och ljusa lokaler fördelade på 4 åldersintegrerade avdelningar, från höstterminen 2023 – Smaragden, Rubinen, Safiren och Opalen. Varav två äldrebarns-avdelningar och två yngrebarns-avdelningar ligger bredvid varandra och samarbetar.

Förutom avdelningslokalerna finns det flera gemensamma utrymmen som främjar möten barnen emellan, bland annat ett förskolebibliotek och två ateljéer.

Förskolans gård är stor och erbjuder olika utmaningar/upplevelser för barnen. Dessutom sover förskolans barn utomhus, inhägnat och skyddat från väder och vind där barnen sover i sovsäck på en egen säng och närvarande pedagog finns med under hela vilan.

Utbildning i förskolan

Förskolan arbetar utifrån ett eget gemensamt huvudtema. Under detta tema skapar varje avdelning sitt eget projekt utifrån barnens intressen, där deras hypoteser, tankar och erfarenheter är i fokus. Lärmiljöer byggs upp för att barnen ska få möjlighet att undersöka, utforska och utmanas på många olika sätt. Genom att arbeta med ett projekt, fördjupas barnens kunskaper, erfarenheter och upplevelser kring området som undersöks. På detta sätt skapas en helhet där barnen blir erbjudna det de har rätt till enligt läroplan, skollag och barnkonvention.

Barnen erbjuds olika digitala verktyg (såsom dokumentkamera, digitalt förstoringsglas, lärplattor med kreativa appar) som komplement för utforskande i olika lärområden.

En dag på förskolan

6.15 öppnar förskolan. Från 7.30 finns en frukostbuffé på förskolans torg. Barn som ska äta behöver vara på plats senast 8.15. Frukosten dukas av 8.30.

Ungefär 9:15 sätter verksamheten igång på avdelningarna med samling och genomgång av dagen. Samlingen förstärks med bildstöd som förbereder och informerar kring dagens upplägg/undervisning. Vid 11.15 serveras lunchen med efterföljande sovvila för de yngsta och uppevila med lugna aktiviteter för de äldre barnen.

14.00 serveras mellanmålet. På eftermiddagen fortsätter det hända spännande saker både inomhus och utomhus. 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

På Linbäret arbetar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten mellan 9-15 under tre till fyra dagar. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att både barn och vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Det kan vara bra att räkna med ungefär två veckor beroende på barnets erfarenhet, trygghet och mognad. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vårt främsta kommunikationsverktyg är Tempus, där ni som vårdnadshavare lägger in schema och där information och dokumentation kring barnens dag på förskolan ligger samlat. Vi erbjuder föräldramöte eller drop in en gång per termin där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett lärandesamtal varje år i nära anslutning till barnets födelsedag. Om du har behov av fler samtal så diskutera det med avdelningspedagogerna.

Besöka förskolan

Om du har frågor eller vill besöka förskolan så kan ni kontakta biträdande rektor Gunilla Aronzon, eller förste förskollärare Linda Mattsson. Kontaktuppgifter finner ni längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 31 augusti 2023
  • 24 november 2023

Våra avdelningar

Safiren: 0738-56 93 68
Opalen: 0738-56 93 66
Rubinen: 0738-56 93 67
Smaragden: 0738-56 93 69

Kök: 0709-48 96 04

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

sv