Ellstorps förskola

Ellstorps förskola ligger i närheten av Värnhem. Hos oss finns det sex avdelningar varav en är OB-avdelning och Malmös enda nattförskola. Utöver oss finns förskolorna Rönnbäret och Rönnen i vårt område.

Om förskolan

Ellstorps förskola är en nybyggd förskola i tre plan med flera rymliga terrasser för utevila. Förskolan har ett eget tillagningskök där vi lagar en varierad och näringsriktig kost. Vår gård ligger i Ellstorpsparken med mycket grönska och en genomtänkt miljö som inspirerar barnen till lek, fantasi och utforskande aktiviteter. Vi är en OB-förskola med nattomsorg som tar emot barn från hela Malmö. Våra OB- och nattplatser är behovsprövade.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar för en meningsfull, trygg och givande vardag där undervisning, utbildning och omsorg bildar en helhet. Områdets mål ärRätten till ett rikt språk” och vårt fokus ligger på både det talade språket och alla estetiska uttrycksformer.

Alla förskolor i Malmö stad har även målet ”Digitalt meningsskapande i förskolan”. Digitala verktyg finns integrerade i miljön för att bland annat förstärka och komplettera. Alla barn får möjlighet att utforska genom dessa och utveckla ett kritiskt ansvarsfullt användande. Det finns alltid ett tydligt syfte och en pedagog som är med aktivt vid användandet av våra digitala verktyg.

En dag på förskolan

För dagtidsplatser öppnar förskolan klockan 6.15 på en av avdelningarna på plan ett. Strax innan frukost som serveras klockan 8.00 går vi till respektive avdelning. Efter frukosten erbjuds barnen olika planerade aktiviteter med stort utrymme för egen lek. I möjligaste mån har vi också utelek varje dag. Under förmiddagen äter vi frukt. De yngre barnen äter lunch klockan 11.00 medan de äldre barnen äter något senare. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen fortsätter med sina olika aktiviteter. Vi äter mellanmål klockan 14.30. Därefter fortsätter verksamheten och lek inne eller ute. Ca 17.00 möts vi igen på plan 1 och avslutar dagen tillsammans. Klockan 17.30 stänger förskolan.

De barn som har utökad vistelsetid samlas därefter på plan tre, där serveras kvällsmat och verksamheten fortsätter till klockan 21.00. Har ni fler funderingar kring den utökade vistelsetiden eller för er med nattbehov kontakta förskolan.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten från klockan 9.00 till 15.00 under de tre till fyra första dagarna. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och du som vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi skickar ut infobrev och erbjuder bland annat inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal för att du och ditt barn ska känna er inkluderade i det vi gör på förskolan. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är också viktig för oss i kommunikationen med alla vårdnadshavare.

Besöka förskolan

När ni fått ett erbjudande om plats är ni välkomna att besöka vår förskola. Ta i så fall kontakt med biträdande rektor Anne Qwinten. Ni kan även höra av er om ni har andra frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 13 september 2023
  • 6 december 2023

Våra avdelningar

Myggan: 0721-76 56 52
Myran: 0731–54 20 52
Humlan: 0731–54 20 53
Måsen: 0768–51 05 27
Kajan: 0766–23 72 14
Ugglan: 0768–53 93 43
Fladdermusen / OB: 0733–85 29 82

Kontakta oss

sv