Floda förskola

Floda förskola

Floda förskola erbjuder en allsidig verksamhet för att bredda barnens möjligheter att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen. Hos oss ska alla kunna växa och ha roligt. Vi är nyfikna tillsammans med barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet.

Förskolan är indelad i åldersgrupper. Vi välkomnar yngre barn till Regnbågen, äldre barn till Molnet och Solstrålen och de äldsta barnen till Blixten.

Förskola styrs av skollag och läroplan (Lpfö 18) samt av lokala kvalitetsmål. I förskoleområdet arbetar vi med estetiska uttrycksformer och digitalt meningsskapande. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, erbjuds utmanande rum och material som anpassas efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken. Vi värnar om ett gott bemötande, allas lika värde och arbetar aktivt med hur vi tillsammans skapar barnens bästa förskola!

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar under hösten 2021 är 27 september och 17 november. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss

Solstrålen: 0709-66 51 79
Blixten: 0709-66 51 69
Regnbågen: 0709-66 51 34
Molnet: 0709-66 58 27
Kök: 0709- 66 58 76

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Senast ändrad: