Flodillerns förskola

Flodillerns förskola

Flodillerns förskola är indelade i fyra grupper Fjärilen, Hajen, Kolibrin och uteavdelningen Uttern.

På Flodillerns förskola utgår vi ifrån ledorden: Ute, skapande och "jag kan".

Vi vill att förskolan ska erbjuda barnen möjligheter att upptäcka, utforska och skapa. Verksamheten ska genomsyras av lustfyllt lärande och lek och präglas av barnens delaktighet.

Vi strävar efter en tillåtande och tillgänglig miljö som förändras utifrån barnens intressen och lockar till nyfikenhet.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling 2022:

  • 2 september
  • 21 november

Kontakta oss

Fjärilen: 070-939 24 88
Hajen: 070-966 57 15
Kolibrin: 070-939 24 97
Uttern: 070-939 25 08

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv