Fridhems förskola

Fridhems förskola ligger på en stor, vacker skogsliknande tomt. Vi har en fantastisk utemiljö på nästan 6000 kvadratmeter. Där arbetar vi med matematik, naturvetenskap, bygg och konstruktion, språk samt skapande.

Om förskolan

Fridhems förskola kommer att stänga under sommaren 2025 och barn på förskolan kommer i samband med detta att erbjudas annan förskoleplats. Malmö stad har rutiner för avvecklingar av förskolor och mer information kommer längre fram i processen.

Fridhems förskola är uppdelad på fyra avdelningar som är indelade efter barnens ålder. Här, i en flera hundra år gammal skogsliknande trädgård, har barnen en fantastisk utemiljö att utforska. Bland lönn och kastanj tar man sig fram på barkbeströdda stigar ner till slutet av trädgården där en gammaldags äppellund öppnar sig. Vi organiserar så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar utifrån temat "Fantasins underbara värld" som utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och som ger barnen inflytande över sin vardag. Vi strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet, rörelse och lek.

På vår förskola arbetar vi aktivt med barns olika språk och deras individuella språkutveckling. Med språkutveckling menar vi inte bara det talade språket, utan även det icke verbala språket såsom rita, måla, sjunga, dansa och konstruera. I undervisningen vill vi också skapa medvetenhet kring natur och hälsa. Uteverksamhet för barnen värderar vi högt och vi undersöker, upplever, lär och respekterar det som finns i vår närhet.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.45, antingen börjar vi dagen ute eller inne. Efter frukost som serveras klockan 7.30 har vi morgansamling. Sedan delar vi upp oss i våra olika projektgrupper för undervisning. Lunchen serveras vid 11 för de yngre barnen och 11.30 för de äldre. Därefter vilar de som har behov av det medan resten har en sagoläsning eller andra lugnare aktiviteter. Klockan 14.00 är det dags för mellanmål och därefter erbjuds ute- eller innevistelse med olika aktiviteter. Vi 16.00 slår vi samman grupperna och avslutar dagen tillsammans. Förskolan stänger klockan 17.00.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-14 under tre till fyra dagar. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och dess föräldrar ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Den dagliga kommunikationen med er vårdnadshavare är viktig för oss. Du ska alltid känna att du kan prata med ansvarig lärare om ditt barns vardag på förskolan eller om andra saker du undrar över. Informationsbrev och dokumentation skickar vi via appen ”Tempus Hemma” som används i förskolor i Malmö.

Vi erbjuder inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal antingen fysiskt eller på telefon. Om du har behov av ytterligare möten så bokar vi in det.

Under läsåret erbjuds andra sorters möten/träffar för vårdnadshavare för att skapa olika forum för samråd. Det kan exempelvis vara vernissage, öppet hus eller drop in.

Besöka förskolan

Om du har fått en plats och tackat ja är du välkommen att besöka förskolan. Har du andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 14 december 2023
  • 14 februari 2024
  • 29 maj 2024

Våra avdelningar

Ettan: 0709-18 17 36
Tvåan: 0766-32 10 71
Trean: 0709-18 17 63
Fyran: 0766-32 11 01

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

Fridhems förskola

Besöksadress:
Henrik Wranérsgatan 6

Elisabeth Johansson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0768-769173

Marie Lejonklev

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0733-405639

Anne Merlöv

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 721676573

Frida Sandqvist

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0738-513969
sv