Fridhems förskola

Fridhems förskola är uppdelad på fyra avdelningar med två för de yngre barnen (ca 1-3 år) och två för de äldre barnen (ca 3-6 år). Hos oss är det främst utemiljön som står i fokus.

Här, i en flera hundra år gammal skogsliknande trädgård, har barnen en fantastisk utemiljö att utforska. Bland lönn och kastanj tar man sig fram på barkbeströdda stigar ner till slutet av trädgården där en gammaldags äppellund öppnar sig.

Förskolans personal har en bredd av flera olika kompetenser. Vi arbetar aktivt med att utveckla kompetenser för att på bästa sätt kunna möte just Ert barns intressen och behov.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 15 december 2022
  • 8 mars 2023
  • 22 maj 2023

Kontakta oss

Enhet 1: 0709-181736
Enhet 2: 0766-32 10 71
Enhet 3: 0709-181763
Enhet 4: 0766-32 11 01

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv