Fröhusets förskola

Foto: Ulla Alderin

Fröhusets förskola ligger i nära anslutning till Cronhielmsparken i Rosengård. Vi har nära till områdets parker och de goda bussförbindelser som binder ihop oss med Malmö och det som staden har att erbjuda barnen.

Fröhuset är en förskola med två avdelningar. Avdelningen Kiwi för de yngre barnen samt avdelningen Äpplet för de äldre barnen.

Vi vill erbjuda en trygg, rolig och lärorik miljö där alla barn trivs och utvecklas. Hela familjen ska känna sig delaktig och ha inflytande i vår verksamhet. Tillsammans skapar vi en förskola där barnen kan utvecklas till trygga personer. Du som förälder är viktig för oss. Vi vill att du ska känna förtroende för personalen när du lämnar ditt barn på förskolan. Innan inskolningen erbjuder vi oss därför att göra ett hembesök. Detta för att barnet är i en trygg miljö när vi träffas första gången där pedagogen är besökaren.

För oss på Fröhuset är flerspråkighet en naturlig del av vår vardag och verksamhet.

Fröhusets förskola har ett nära samarbete med förskoleområdets övriga tre förskolor som leds av en gemensam ledningsgrupp. Förskoleområdet som Fröhuset ingår i samarbetar också med övriga stödfunktioner i utbildningsområde A, ett pedagogiskt- och ett specialpedagogiskt utvecklingsteam. Vi arbetar aktivt gemensamt för att utveckla vår verksamhet utifrån Förskoleförvaltningens vision om Barnens bästa förskola.

Ni är välkomna att kontakta oss för mer information och visning av förskolan.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 26 januari 2023
  • 2 juni 2023

Kontakta oss

Äpplet: 0768-87 33 79
Kiwi: 0708-41 38 45

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv