Fröviks förskola

Fröviks förskola är en förskola med plats för cirka 80 barn. Frövik öppnades 2006 och har ljusa, härliga lokaler.

Pedagogerna på Frövik utvecklar ständigt de pedagogiska miljöerna för att möta barnets behov, stimulera barnets utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära. Ute på den stora, fina gården finns många mötesplatser som utmanar både det lilla och stora barnet.

Fyra avdelningar

Barnen på Frövik är indelade i fyra avdelningar. På Renoir och Michelangelo är barnen 3-6 år och på Da Vinci och Picasso är barnen 1-3 år.

Fröviks förskola strävar efter att alla barn som lämnar förskolan bär med sig:

  • ett utvecklat, nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • en förmåga att bygga, skapa, och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
  • en glädje och självständighet och en tillit till sin egen förmåga

Besöka oss

Är du nyfiken på att besöka Fröviks förskola? Välkommen att boka tid för ett besök, så visar vi gärna er runt.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 5 september 2022
  • 2 december 2022

Kontakta oss

Renoir: 0709-68 90 59
Michelangelo: 0709-68 92 38
Da Vinci: 0709-68 92 19
Picasso: 0709-68 92 11

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv