Gånglåtens förskola

Gånglåtens förskola har plats för 140 barn fördelade på två våningar. Vi har nio avdelningar varav en är en cykelavdelning.

Om förskolan

Förskolan är byggd i två plan, där de yngsta barnen är på första våningen och de äldre barnen är på andra våningen. Vi har två ateljéer, en inomhus och en utomhus, som används av alla barn på förskolan. Vi har även gemensamma ytor så som torg och bibliotek.

Utbildning i förskolan

Vi har fokus på lärandemiljöer både inomhus och utomhus. Vi arbetar projekterande utifrån barnens nyfikenhet och intresse. Barnens lek utgör grunden i vårt arbete där vi följer och dokumenterar barnens lärandeprocesser. Vi har ett eget kök där vi lagar mat från grunden. Gården är stor och varierande med gröna kullar, buskar, klätterställning och sandlådor med solskydd. I direkt anslutning till förskolan ligger Lindängelundsparken som erbjuder en härlig utemiljö med sjöar och odlingar, som ger en rad av möjligheter till upplevelser och utforskande aktiviteter för barnen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl.6.15 och redan här möts barnen av inbjudande miljöer som ger dem en mjuk start på dagen. Vi är tillsammans på Torget på våning 1 fram till cirka klockan 7.00, därefter delar vi upp oss utifrån våra avdelningsgrupper. Frukost serveras cirka klockan 8.00 och är varierande under veckans gång. Varje dag har vi högläsning för att främja barnens språkutveckling. Lunch äter vi cirka klockan 11.00 och mellanmål vid klockan 14.00.

Introduktion och inskolning

Längden på inskolningen varierar från barn till barn. Vi brukar rekommendera att man som vårdnadshavare tar ledigt en vecka från sitt jobb och även är beredd på att vara anträffbar under den andra veckan. Under den vårdnadshavar-aktiva delen av inskolningen är du som vårdnadshavare med på förskolan minst tre dagar. Den första inskolningsdagen börjar kl.9.00 och du är välkommen att stanna till kl.14.00 tillsammans med ditt barn. Någon gång under första dagen har vi ett möte där vi går igenom det material ni fick hem i ett brev. Tiderna under de resterande dagarna av inskolningen är 8.00-15.00, oavsett vilka ordinarie vistelsetider barnet kommer att ha.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi som arbetar på förskolan värdesätter den dagliga kommunikationen vid lämning och hämtning. När du har inskolat ditt barn hos oss erbjuds du ett uppföljningssamtal inom tre månader. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Upplever du som vårdnadshavare ett behov av att sitta ner och samtala går det bra att kontakta ditt barns avdelning för att boka in ett samtal. Tolk erbjuds om behovet finns.

Besöka förskolan

Om du vill besöka Gånglåtens förskola inför val av förskola är du välkommen att kontakta Shirin på avdelning Korallen för åldern 1-3 och Sonia på avdelning Granaten för åldern 3-5. Kontaktuppgifter finns nedan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 13 september 2023
  • 15 november 2023

Kontakta oss

Diamanten: 0729-73 51 44
Topasen: 0734-29 02 94
Pärlan: 0768-50 43 68
Korallen: 0733-05 41 79
Rubinen: 0734-29 03 17
Safiren: 0734-29 04 55
Granaten: 0733-05 41 76
Turkosen: 0708-86 37 43
Smaragden: 0721-62 24 99 (cykelavdelning)

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

sv