Gånglåtens förskola

Gånglåtens och Gläntans förskola

Förskolan är byggd på två plan, där de yngsta barnen är på första våningen och de äldre barnen är på andra våningen. Vi har plats för 141 barn.

För att öka förutsättningar för lärande har förskolan två ateljéer, en inomhus och en utomhus. Varje avdelning är uppbyggd utifrån sin egen barngrupp och vi har även gemensamma ytor så som torg och bibliotek. I våra gemensamma ytor ingår våra ateljéer.

Vi har cyklar med plats för 6 barn vilket skapar möjligheter till olika upplevelser utanför förskolans område. På cykeln blir Gånglåtens barn ett med Malmö stad.

Gånglåtens förskola är med i ett projekt som heter Bättre Språk i Förskolan (BSIF). Du kan läsa mer om projektet under Aktuellt.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 13/9-2022
  • 16/11-2022

Kontakta oss

Diamanten: 072-9-73 51 44
Topasen: 073-4-29 02 94
Rubinen: 073-4-29 03 17
Safiren: 073-4-29 04 55
Frågvisorna: 073-3-05 41 76
Fantasiorna: 070-8-86 37 43
Toddlarna: 076-8-50 43 68
Påhittarna: 073-3-05 41 79

Förskolans sidor

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C