Gladans förskola

På Gladans förskola arbetar vi utifrån tre avdelningar. Ett storarbetslag som arbetar med de yngre barnen 1-3 år och två avdelningar som arbetar med de äldre barnen 3-5 år.

Om förskolan

Förskolan erbjuder stora lokaler där olika miljöer presenteras och där vi värdesätter nyfikenhet i undervisningen. Vi har en egen kock som lagar näringsriktig mat från grunden och vi serverar en varierad kost. Vi ser ett värde i våra måltider där kommunikation och samtal är viktiga i det språkutvecklande arbetet. En stor del av vår utbildning bedriver vi ute.

Utbildning i förskolan

På Gladans förskola har vi ett språkutvecklande arbetssätt där ett av våra utvecklingsområden är just språk och kommunikation. Denna höst har vi startat ett utvecklingsarbete kring högläsning och berättande kopplat till Skolverkets utbildningsmaterial - Läslyftet. I vårt förskoleområde har vi också ett övergripande tema ”I Sagans värld”- läsa och berätta.

Ett annat av våra utvecklingsområden är digitalt meningsskapande. För att få ett meningsskapande kopplar vi våra digitala verktyg bland annat till högläsning och berättande. Barnen får till exempel skapa egna berättelser med lärplatta eller green screens. Vi hoppas bidra till fantasi kopplat till källkritiskt förhållningssätt.

Utbildningen utomhus är viktig för oss och tillsammans lär vi oss om källsortering. Även leken har en central roll i vår utbildning där barnens sociala, emotionella och språkliga förmågor ges möjlighet att utvecklas.

En dag på förskolan

Gladan öppnar klockan 6.15. Då har vi en öppningsavdelning där alla börjar tillsammans för att sedan dela upp sig lagom till frukost vid 07.30. Förutom våra måltider, frukost, lunch och mellanmål så äter vi också frukt på förmiddagen. Däremellan sker undervisning både i planerad aktivitet och spontant.

Vi arbetar både inne, ute och i olika grupper beroende på vad vi utforskar och arbetar med just nu. Vi stänger gemensamt på förskolan och då samlas vi på en avdelning eller utomhus. Förskolan stänger 17.00.

Introduktion och inskolning

Inför introduktionen bjuder vi in vårdnadshavarna till ett introduktionssamtal. Syftet är att vi ska lära känna ditt barn och familjen samt berätta om vårt uppdrag, vår utbildning, undervisning och förskolan. Introduktionen är en viktig övergång mellan hem och förskolan. Vi lägger grunden för en trygg och tillitsfull relation till barnet och dig vid introduktionen. På Gladan jobbar lyhörda pedagoger och vi är uppmärksamma på det enskilda barnets intresse, förutsättningar och behov av omsorg. Introduktionstiden anpassas efter ditt barns behov.

Kommunikation med vårdnadshavare

Pedagogerna håller i den viktigaste kontakten – den som sker i hallen dagligen vid lämning och hämtning. På varje avdelning skriver vi månadsbrev som du kan ta del av. Vi har även föräldramöte på hösten samt andra aktiviteter där vi bjuder in er vårdnadshavare.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Helena Ljungdahl Tofftin. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 1 februari 2024

Våra avdelningar

Ugglan: 0709-34 10 20
Örnen: 0709-34 10 21
Svalan: 0709-34 10 22
Falken: 0708-30 71 68

Ugglan och Örnen arbetar i storarbetslag med de yngre barnen.

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

Gladans förskola

Telefon:
0709-34 10 22
Besöksadress:
Kungsörnsgatan 1

Malin Alwall Dahlgren

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0708-310768

Cecilia Elsiesdotter Elf

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
+46 708107762

Shademan Morid Heydari

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 723506872
sv