Gottorps förskola

Inbäddad i en magisk trädgård med gångavstånd till hav och ängar hittar ni Gottorps förskola. Förskolan har en parkliknande gård med utmaningar både för det lilla och det lite större barnet. Här finns både gräsytor och underlag för lekredskap och cykling. I vårt närområde finns många fina lekplatser, till exempel Djungellekplatsen och Afrikaparken. På granntomten ligger även ett bibliotek.

Om förskolan

På Gottorps förskola har vi plats för 110 barn i åldrarna 1–5. När våra barn blir 5 år, går de sitt sista förskoleår tillsammans i egen byggnad på avdelningarna Villan 1 och Villan 2 som är belägna i Gottorps fantastiska trädgård. Vi brukar kalla byggnanden för vårt eget Villa Villerkulla, som är en kulturmärkt byggnad med mycket charm och inbjudande miljöer som förändras utefter barnens behov och intressen.

Utbildning i förskolan

Våra engagerade pedagoger skapar möjligheter för att just ditt barn ska få de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande under sina år på förskolan.

I lekens form utforskar barn och pedagoger tillsammans de projekt som barnen finner intressanta. Barnen ges gott om tid för självständighetsutveckling, samt goda förutsättningar att utveckla en positiv självkänsla. Förskolan arbetar efter läroplanen och Malmö stads värdegrund där trygghet, tillit, demokrati och inflytande är viktiga ledord. I vårt språkutvecklande arbete har vi stor användning av förskolans eget bibliotek.

Gottorps förskola har länge haft certifikatet Grön Flagg. Det är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Tillsammans utforskar nu pedagoger och barn kring underrubriken Skräp och avfall. Barnen får också uppleva odling från frö till planta, och ibland äter vi det vi odlat. I vår trädgård hittar man bland annat tomater, björnbär, äpplen och päron som våra kockar tillreder i samspråk med barnen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15. Klockan 8.00 äter vi frukost och 11.15 äter vi lunch. Förskolan har eget tillagningskök där alla rätter lagas och vi serverar minst en vegetarisk lunch i veckan.

Under dagen erbjuds varierande aktiviteter där omsorg och lärande vävs samman. Vi använder oss av olika uttrycksmedel som lek, sång, musik, dans, rörelse, drama, skapande och digitala verktyg för att väcka kreativitet och nyfikenhet hos alla barn på Gottorp.

Minst en gång per dag vistas vi utomhus och klockan 14.00 äter vi mellanmål. På förmiddagen och sena eftermiddagar äter vi frukt tillsammans. Förskolan stänger 17.30.

Introduktion och inskolning

När ditt barn har fått plats hos oss börjar vi med en inskolning för att introducera barnet och dig i vår verksamhet. Som vårdnadshavare får du på så sätt inblick i hur dagarna hos oss kan se ut samtidigt som ditt barn får en mjuk start in i förskolans värld.

Vi beräknar att inskolning tar en till två veckor. Ibland förlänger vi denna tid i samråd med dig. Alla barns inskolningsprocesser ser olika ut och därför är det svårt att på förhand avgöra hur lång tid det tar för just ditt barn. De första dagarna är du med i förmiddagens aktiviteter. Därefter utökar vi tiden över måltider och eftermiddagens aktiviteter. Pedagogerna finns i närheten, tar kontakt och lär känna ditt barn. Efter hand kan vårdnadshavare gå ifrån under kortare eller längre stunder.

Det året barnet fyller fem välkomnas man till avdelningarna Villan 1 och Villan 2 som är en fristående byggnad belägen i Gottorps trädgård. Det finns en väletablerad rutin för övergången och de barn som flyttar över bildar först en grupp med sina pedagoger. På så sätt blir det en mjuk övergång tillsammans med pedagogerna innan höstterminen tar fart.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Det dagliga mötet är helt avgörande för stora och små och vi tänker mycket kring bemötande och förhållningssätt vid lämning och hämtning.

Varje höst bjuder vi in till ett förskolemöte där pedagogerna berättar mer om undervisningen och barnens vardag. En gång per höst- och vårtermin har vi även föräldrasamråd där våra pedagoger och ledning möter vårdnadshavare som representerar de olika avdelningarna. Förskolan erbjuder också utvecklingssamtal varje år i samband med ditt barns födelsedag.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan kan du ta kontakt med förste förskollärare Åsa Rosdahl. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 15 september 2023
  • 17 november 2023

Våra avdelningar

Droppen: 0709-71 82 42
Bubblan: 0709-70 53 93
Flingan: 0709-70 54 94
Kristallen: 0709-71 88 59
Villan: 0709-66 57 98

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

Gottorps förskola

Besöksadress:
Gottorpsvägen 7

Maria Friberg

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0731-427931

Linda Ahlholm

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0734-292703

Åsa Rosdahl

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 723524940
sv