Granbackens förskola

Granbackens förskola ligger inbäddad i grönskande Bulltofta rekreationsområde. Området är en del av Husie stadsdel i östra Malmö.

Om förskolan

Förskolan är nybyggd och består av två plan fördelat på åtta avdelningar. Fyra avdelningar för de yngre barnen och fyra avdelningar för de äldre. På förskolan finns ett förskolebibliotek samt två torg som alla barn och pedagoger använder tillsammans. På förskolegården möts barnen av stora lekytor för fysisk aktivitet, små krypin och spännande platser för undervisning. I direkt anslutning till förskolan finns också Bulltofta rekreationsområde där barnen får vara i naturen med skog, vatten, ängar och massvis av spännande djur förstås.

Utbildning i förskolan

På Granbackens förskola arbetar pedagoger och barn aktivt med värdegrundsfrågor. Stor vikt läggs vid allas lika värden, tillgänglighet och kamratrelationer. Alla barn ska känna tillit till sig själv och varandra samt uppleva glädje och framtidstro. Barnen ges delaktighet och inflytande i utbildningen på olika sätt. De är med och driver projekt, undersöker och utforskar samt deltar i demokratiska processer.

Förskolans styrdokument är de som ligger till grund när förskolan planerar, genomför samt följer upp och utvärderar utbildningen. Där står att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet i förskolan med hjälp av lek och utforskande. Hos oss månar vi just om leken där barnens sociala, emotionella och språk ges möjlighet att utvecklas.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 06.15. Varierad och näringsriktig frukost serveras från klockan 08.00. Vid klockan 9 delar barn och pedagoger in sig i sina projektgrupper och går tillsammans igenom förmiddagens planer. Vi bedriver vår utbildning både inomhus och utomhus. Innan lunch har avdelningarna ofta samling där vi pratar om vad vi gjort i våra projektgrupper samt sjunger, rimmar och ramsar.Alla barn äter lunch på sina respektive avdelningar. De yngre barnen äter lunch vid 11 medan de äldre barnen påbörjar sin lunch cirka 11.20.

Efter lunchen sover de yngsta barnen utomhus och de äldre barnen får en varierad uppevila. Barnen äter mellanmål klockan 14.00. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Klockan 16.00 slår vi ihop oss utomhus. Är vi inne sker sammanslagningen först klockan 16.30 på nedre plan. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med vårdnadshavaraktiv inskolning som pågår under två veckor. Det är barnets behov som styr och upplägget anpassas efterhand. Under denna tid är det du som tar hand om ditt barn och hjälper barnet med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att både ditt barn och du ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter några dagar på förskolan tränas barnet i att vara utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Självklart vill vi ha ett gott samarbete med dig för att inskolningen för ditt barn ska bli så bra som möjligt.

Kommunikation med vårdnadshavare

Våra pedagoger värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Där tycker vi att det är viktigt att det finns en tydlig dialog mellan dig och oss på förskolan. Två gånger per år erbjuder vi vårdnadshavarmöten där pedagoger och ledning informerar om det pedagogiska innehållet. Utöver det har vi även ett utvecklingssamtal varje år.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Lena Nilsson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 24 augusti 2023
  • 4 december 2023

Våra avdelningar

Kotten: 0733-05 62 50
Kvisten: 0733-05 62 52
Stenen: 0733-05 62 54
Lövet: 0733-05 62 58
Stubben: 0733-05 62 60
Mossan: 0733-05 62 61
Bladet: 0733-05 62 42
Barret: 0733-05 62 47
Köket: 0733-05 19 30

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv