Granbackens förskola

foto på Granbackens förskola

Granbackens förskola ligger inbäddad i grönskande Bulltofta rekreationsområde. Området är en del av Husie stadsdel i östra Malmö.

Förskolan är nybyggd och består av två plan fördelat på åtta avdelningar. Fyra avdelningar för de yngre barnen och fyra avdelningar för de äldre barnen. På förskolan finns ett förskolebibliotek samt två torg som alla barn och pedagoger använder tillsammans. Här skapas föränderliga lärandemiljöer och gemensamma mötesplatser.

Förskolan har en uppvuxen, inspirerande och utmanande förskolegård. Barnen erbjuds stora lekytor för fysisk aktivitet, små krypin och platser för undervisning utomhus. I direkt anslutning till förskolan finns Bulltofta rekreationsområde dit barn och pedagoger med enkelhet kan bege sig.

Vårt värdegrundsarbete

På Granbackens förskola arbetar pedagoger och barn aktivt med värdegrundsfrågor. Stor vikt läggs vid allas lika värden, tillgänglighet och kamratrelationer. Alla barn ska känna tillit till sig själv och varandra samt uppleva glädje och framtidstro. Barnen ges delaktighet och inflytande i utbildningen på olika sätt. De är med och driver projekt, undersöker och utforskar samt deltar i demokratiska processer.

Eget kök

Förskolan har ett tillagningskök med en egen kock. Kocken använder i möjligaste mån ekologiska-, kravmärkta-, närproducerade- och säsongsbundna råvaror.

Vårdnadshavarna är en viktig del av förskolan. Förskolan strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med alla vårdnadshavare och stor vikt läggs vid den dagliga kontakten under lämning och hämtning. Förskolan erbjuder även olika typer av forum för att skapa delaktighet samt informera om utbildningen.

Styrdokument

Förskolans verksamhet utgår från:

  • Skollagen (2010:800)
  • Läroplanen för förskolan (Lpfö 18)
  • Barnkonventionen (2019).

Dessa styrdokument är de som ligger till grund när förskolan planerar, genomför samt följer upp och utvärderar utbildningen. Som styrdokumenten anger ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet med hjälp av lek och utforskande.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 16 september
  • 22 november

Kontakta oss

Kotten: 0733-05 62 50
Kvisten: 0733-05 62 52
Stenen: 0733-05 62 54
Lövet: 0733-05 62 58
Stubben: 0733-05 62 60
Mossan: 0733-05 62 61
Bladet: 0733-05 62 42
Barret: 0733-05 62 47
Köket: 0733-05 19 30

Illustration: New Line Arkitekter AB

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Senast ändrad: