Grönalunds förskola

Grönalunds förskola är en mindre förskola med två avdelningar. Förskolan ligger i en byggnad som tillhör Bergaskolan. Barnen är uppdelade i en äldrebarnsavdelning och en yngrebarnsavdelning.

Om förskolan

Förskolan har närhet till fina grönområden och havet ligger inom gångavstånd. Vi har tillgång till en liten inhägnad gård samt en större gård som vi delar med förskoleklasserna. För oss är barnens lärmiljöer viktiga och vi ändrar dem kontinuerligt efter barnens intressen. På gården finns utestationer, exempelvis bygg/konstruktion och ateljé.

Utbildning i förskolan

Hos oss arbetar vi projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att pedagogerna aktivt lyssnar på barnen och ger deras idéer plats i vardagen så att de känner sig delaktiga. Vi ser vi varje barn som kompetent och arbetar aktivt för att, på olika vis, öka barnens inflytande.

Förskolan organiserar de pedagogiska aktiviteterna samt lärmiljöerna både inne och ute så att barnen ges tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intressen. Barnen får på detta sätt upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

En dag på förskolan

Ungefär så här kan en dag på förskolan se ut:

06:30 Förskolan öppnar

08:00 Frukost

09:30 Samling/planerad undervisning/utelek

11:15 Lunch

12:00 Vila (till exempel sagoläsning eller avslappning)

12.30-14.00 Fri lek

14:00 Mellanmål

15:00 Utelek

17:30 Förskolan stänger

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med vårdnadshavaraktiv inskolning som innebär att du är med ditt barn på förskolan under de första dagarna. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyten. Detta gör vi för att både du och ditt barn ska känna trygghet i den nya situationen. Därefter kan barnet börja vara på förskolan utan dig men du behöver finnas tillgänglig under två veckors tid. Tillsammans kommer vi fram till när barnet kan börja vara på förskolan sina ordinarie tider. Individuella anpassningar kan göras. Efter inskolningen erbjuds du ett uppföljningssamtal.

Kommunikation med vårdnadshavare

Grönalunds förskola erbjuder två vårdnadshavarsammankomster per år. Dessa kan exempelvis vara möten kring verksamheten, drop-in eller vernissage då pedagogerna berättar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning samt skickar ut månadsbrev. Förskolan erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Fler samtal kan ske vid behov. Utöver det bjuder rektor in till samråd med vårdnadshavare två gånger per år.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor går det bra att kontakta biträdande rektor eller förste förskolläraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 1 september
  • 27 november

Våra avdelningar

Grönalunds förskola: 0721-82 60 68

Pingvinen: 0721-82 60 68
Flamingon: 0721-82 60 69

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

sv