Gubbabackens förskola

Gubbabackens förskola ligger på Gullviksborg och har 11-14 avdelningar. Hos oss står barnet och dess unika behov och intressen i centrum.

Om förskolan

På Gubbabackens förskola arbetar vi aktivt med ett språkutvecklande arbetssätt och ett projekterande förhållningssätt. Viktigt för oss är att vi arbetar aktivt med barns delaktighet och inflytande. Barnen är delaktiga i beslut som rör deras egen vardag och tillsammans med barnen utformar vi miljön och verksamheten. Vi arbetar för att barnen på ett konkret sätt skall förstå demokratiska processer. Våra pedagogiska lärmiljöer bidrar till att barn utmanas, berikas och ständigt erövrar ny kunskap.

På Gubbabackens förskola är vi cirka 220-250 barn och ca 50 pedagoger.

Utbildning i förskolan

På Gubbabackens förskola organiserar vi de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar deras fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

Vi har ett särskilt fokus på språkutveckling och för oss är det viktigt med arbetssätt och miljöer där barn och pedagoger på ett lustfyllt och lekfullt sätt kan utveckla språket.

Vi strävar efter att digitala verktyg ska ses som naturliga redskap för att nå ökad måluppfyllelse i utbildningen. Vi arbetar också för att lyfta det pedagogiska arbetet i utemiljön.

Vi är en partnerskola som handleder många studenter från Malmö universitet. Det ger oss möjlighet att hålla oss uppdaterade på ny forskning och gör det lättare att se vår verksamhet med nya ögon.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 06.15. Frukost serveras kl 08.00 på Lilla Gubbabacken och från kl 07.30 på Stora Gubbabacken.

Vid 09.00 är alla barn på plats och då delar vi in oss i mindre grupper. Vi arbetar projekterande som innebär att innehållet i verksamheten styrs av barnens intresse och nyfikenhet med fokus på det pågående projektet. Vi använder oss av miljöer både inne och ute. Vi brukar äta frukt någon gång under förmiddagen.

Lunch serveras från kl.11.00. Vår kock och våra köksbiträden lagar all mat i förskolans kök. Efter lunchen sover de yngre barnen. De äldre barnen kan tex. lyssna på en saga eller har en stund för avkoppling och sedan går de ofta ut på någon av gårdarna. Mellanmål serveras klockan 14.00. Klockan 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och avslutar förskoledagen tillsammans. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

På Gubbabackens förskola tillämpar vi föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som förälder är med på förskolan den första veckan, till exempel mellan 09–14. Du är aktiv genom att byta blöja, hjälpa ditt barn vid lunchen, leka med och trösta ditt barn. Genom att du är med och deltar i verksamheten får du kunskap om hur en dag på förskolan kan se ut och vi pedagoger får möjlighet att lära känna både ditt barn och dig. Du kan berätta vad ditt barn tycker om/inte tycker om och vilka rutiner ni har hemma. Räkna med att inskolningen tar cirka två veckor, men vi anpassar oss efter ditt barn.

Besöka förskolan

Ni är hjärtligt välkomna till oss och vi ser fram emot att träffa er familj! För besök kontakta biträdande rektor Helen Andersson. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Förskolans pedagoger är de som känner ert/era barn bäst. Därför vill vi att vårdnadshavare i första hand tar kontakt med pedagogerna för frågor kring utbildningen och omsorgen. Pedagogerna ger information om dagen vid lämning och vill man ha mer information är det bara att fråga.

Under året anordnas drop-in. Vi har också utvecklingssamtal där det enskilda barnet är i fokus.

Kommunikation sker också vi appen Tempushemma. Här skriver vårdnadshavare även in barnets schema, frånvaro och ledighet.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 1 september 2023
  • 17 november 2023

Kontakta oss

Lilla Gubbabacken (1-3år)

Monsunen: 0721-82 75 96
Molnet: 0721-82 75 95
Orkanen: 0731-54 59 32
Polarskenet: 0766-28 18 41
Norrskenet: 0723-75 46 46

Stora Gubbabacken (3-6 år)

Iskristallen: 0703-46 82 98
Snöflingan: 0701-44 66 39
Haglet: 0768-71 57 97
Solskenet: 0768-83 13 44
Blixten: 0768-71 76 59
Regnbågen: 0721-82 75 91

Äventyrsgrupper (från april-augusti)

Äventyrsgrupp Stormen: 0732-09 28 68
Äventyrsgrupp Tornadon: 0732-09 28 40
Äventyrsgrupp Virvelvinden: 0768-71 57 19

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv