Hammarhajens förskola

Hammarhajens förskola ligger i natursköna Sibbarp. Här är det nära till skogsdungar, parker, strand och hav.

Om förskolan

Hammarhajens förskola har sex avdelningar. Tre avdelningar är för de äldre barnen och tre för de yngre barnen. Vi har ett eget förskolebibliotek, där vi kan låna böcker och bedriva undervisning. Vi har en inspirerande gård som är indelad i olika zoner. Utemiljön inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. I vårt kök lagar vår kock all mat från grunden.

Utbildning i förskolan

På Hammarhajens förskola arbetar vi utifrån ett projekterande arbetssätt där vägen till kunskap är viktigare än det färdiga resultatet. Vi erbjuder en inspirerande pedagogisk inne- och utemiljö som ger förutsättningar för skapande, utforskande, lek och lärande. Barnen får förutsättningar att pröva sina teorier tillsammans med medforskande och delaktiga pedagoger. Hammarhajens förskola är en viktig mötesplats där glädje, nyfikenhet, samtal och reflektion blir en levande vardag.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 06.15. Under morgonen serverar vi en varierad och näringsriktig frukost. På förmiddagen delas barnen in i mindre projektgrupper, där vi arbetar både inom- och utomhus.

Till lunch samlas vi igen på våra avdelningar där vi äter tillsammans. Efter lunch vilar de barn som behöver medan övriga barn erbjuds aktiviteter av lugnare karaktär. På eftermiddagen äter vi mellanmål och därefter fortgår vår utbildning inne eller ute på gården. Klockan 18.00 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efter hand och det är barnets behov som styr. Räkna med att vara med hela dagar den första tiden. Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Camilla Nordin Andersson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2024:

  • 14 mars
  • 26 april

Våra avdelningar

Sjöstjärnan: 0733-02 78 03
Clownfisken: 0733-02 78 48
Sälen: 0733-02 78 39
Larven: 0733-02 78 53
Snäckan: 0733-02 78 52

Äventyrsgruppen: 0733-02 78 40
Kök: 0733-02 78 54

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

Hammarhajens förskola

Besöksadress:
Gamlebrovägen 2

Camilla Nordin Andersson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0723-847597

Pernilla Carlström

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0729-839705

Jessica Delin

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0733-052935
sv