Heleneholms förskola

Heleneholms förskola ligger granne med Heleneholms idrottsplats, Munkhätteskolan och Musikhögskolan. Förskolan har en stor gård med möjlighet till lek och fantasi. Förskolan är uppdelad på fyra eller fem avdelningar, beroende på ålder på våra barn.

Om förskolan

På Heleneholms förskola har vi stora gemensamma utrymmen som gymnastiksal, ateljé och musikrum. Det ger förutsättningar till kreativitet och lärande. Både inomhus som utomhus stimuleras det kunskapssökande barnet till lek, nyfikenhet, fantasi, språk och rörelse i olika miljöer. Detta ger ett glädjefullt lärande där barnens idéer och nyfikenhet är bärande och stärker dem i deras självförtroende och utvecklar kreativiteten.

Utbildning i förskolan

Vi utgår från en sagotemabok som vi arbetar med och som blir en gemensam grund att mötas kring. Det skapar en unik gemenskap och genomsyrar det mesta vi gör. Vi stimulerar barnens språk genom sång, rytmik och sagostunder som vi ofta gestaltar med mycket rörelse. Vi vill att barnen ska lämna förskolan med ett rikt språk och positivt intresse för läsning och litteratur. Barnen skapar egna berättelser genom de olika estetiska uttryckssätten och genom att använda olika digitala verktyg.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Vi serverar en näringsrik och varierad frukost varje dag klockan 07.30. Avdelningarna erbjuder barnen både spontan och planerad undervisning i olika grupper både inne och ute fram till lunch.

Lunchen börjar serveras vid klockan 11.00. Vår kock och vårt köksbiträde lagar all mat, frukost, lunch och mellanmål i förskolans eget kök. Vi strävar efter att ha ett så stort ekologiskt utbud som möjligt.

Efter lunch sover de yngre barnen och de äldre barnen har ofta högläsning och någon annan aktivitet inne eller ute så barnen får tid för vila, återhämtning och lek. Undervisningen fortsätter på eftermiddagen och mellanmål serveras klockan 14.00. Klockan 18.00 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Det innebär att ni som vårdnadshavare är med ert barn på förskolan under introduktionsperioden som oftast är ca två veckor. Ni deltar i verksamhetens alla aktiviteter som ingår under en dag, både ute och inne, vid lunch och vila. Om det finns behov av att ändra tiderna eller någon ytterligare introduktionsdag bestämmer vi det tillsammans med er. Vi tycker att varje barns individuella behov är viktiga.

Vår förhoppning är att introduktionstiden ska bli en positiv erfarenhet, både för er och ert barn, att ni ska känna er väl mottagna och att ni ska trivas hos oss.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi är måna om att ha ett gott samarbete med er föräldrar. För att ni ska känna delaktighet i ert barns vardag så vi värnar om den dagliga kommunikationen. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per år där pedagogerna berättar om ditt barns utveckling och lärande.

Vid flera tillfällen per år bjuder vi in till olika gemensamma sammankomster som föräldramöte, drop-in och sommarfest.

Appen Tempus Hemma används för kommunikation, vistelsetider och frånvaroanmälan.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Johanna Johnsson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 8 september
  • 17 november

Våra avdelningar

Silverhornet: 0721-59 45 62
Trumdansen: 0734-30 46 60
Bjällerälvan: 0768-51 81 67
Månfiolen: 0733-05 68 08
Trollflöjten: 0768-51 82 14

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv