Högaholms förskola

Högaholms förskola

Förskolan ligger i ett familjeorienterat och lugnt område i Malmös södra delar. Här har vi nära till grönområden, temalekplatser och ca 5 minuters promenad till Almviks djurfritidsgård. Vi har även nära till Lindängens bibliotek och kan delta i allt från sagostunder till teaterföreställningar.

Högaholms verksamhet bygger på demokrati, solidaritet och jämställdhet. Vi utgår från det kompetenta barnet och verksamheten planeras utifrån barngruppens intresse, mognad och behov. Vi erbjuder inspirerande utmaningar och möter barnen utifrån deras individuella förutsättningar. Förskolan arbetar också för att på bästa sätt lägga grunden för barnens livslånga lärande.

Vi vill att barnen ska känna glädje och trygghet under sin vistelse på förskolan. Vårt förhållningssätt grundas på respektfullhet och lyhördhet i det dagliga umgänget och i samtalen med barnen. Barnen uppmuntras att ta egna initiativ och göra aktiva val. Alla barn skall uppleva sig värdefulla och som en tillgång i gruppen.

Vi har två avdelningar

På förskolan har vi två avdelningar med barn i åldrarna 1-3 och två avdelningar med barn i åldrarna 3-5. För oss är det naturligt att ha ett nära samarbete mellan avdelningarna och på 1-3 årsavdelningarna jobbar vi med tvärgrupper utifrån barnens ålder.

Förskolan satsar på fortbildning av pedagogerna vilket i sin tur avspeglas i verksamheten. Vi jobbar även mycket med våra lärmiljöer och utvecklar såväl inne som ute.

Som en av pedagogerna uttryckte det:
”Det ska vara roligt och lustfyllt att vara på förskolan!”

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 6 mars 2023
  • 11 maj 2023

Kontakta oss 

Havet Grön: 076-8546887
Havet Gul: 076-8546891
Himlen Blå: 076-8545410
Himlen Röd: 076-8546902

Förskolans sidor

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv