Högaholms förskola

Högaholms förskola ligger i ett familjeorienterat och lugnt område i Malmös södra delar. Här har vi nära till grönområden, temalekplatser och cirka fem minuters promenad till Almviks djurfritidsgård. Vi har även nära till Lindängens bibliotek och kan delta i allt från sagostunder till teaterföreställningar.

Om förskolan

Förskolan har fyra avdelningar fördelade på två sidor av huset. På avdelningarna Röd och Blå, med samlingsnamnet Himlen, går barn i åldrarna 1-3. På avdelningarna Grön och Gul, med samlingsnamnet Havet, går barn i åldrarna 3-5. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna. På 1-3-årsavdelningarna sker samarbetet över hela dagen, vilket ger barnen en trygghet med samtliga pedagoger och barn och är särskilt gynnsamt för våra yngre barn.

Utbildning i förskolan

Vår utbildning bygger på demokrati, solidaritet och jämställdhet. Vi har fokus på språkutveckling och arbetar aktivt med normer och värden. Vi utgår från det kompetenta barnet och undervisningen planeras utifrån barnens intresse, mognad och behov. Vi erbjuder inspirerande utmaningar och möter barnen utifrån deras individuella förutsättningar.

För oss är det viktigt att barnen känner glädje och trygghet. Vårt förhållningssätt grundas på respekt och lyhördhet i det dagliga umgänget och i samtalen med barnen. Barnen uppmuntras att ta egna initiativ och göra aktiva val.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15 och då är vi alla samlade på avdelning Blå. Vid 7.30 delar vi upp oss och alla barn går till sina respektive avdelningar för att vid klockan 8.00 äta frukost. Klockan 9.00 påbörjar vi dagens undervisningsaktiviteter där barnen delas in i grupper, detta följs av utevistelse och lunch vid ca 11.15.

Efter lunch sover de barn som behöver det, övriga barn har en stunds nedvarvning och lugna aktiviteter. Vid 14.30 är det dags för mellanmål och därefter brukar vi gå ut på gården. Klockan 16.30 samlas alla igen på stängningsavdelningen för en gemensam stund innan det är dags att gå hem.

Introduktion och inskolning

På Högaholms förskola sker introduktionen i form av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som vårdnadshavare följer ditt barn under tre hela dagar i allt från undervisningsaktiviteter och måltider till vila och utevistelse. Därefter kommer du som vårdnadshavare, i samråd med pedagogerna, kunna börja gå ifrån förskolan kortare stunder för att succesivt utöka. Under inskolningens andra vecka behöver du vara tillgänglig om ditt barn behöver dig för att kunna känna trygghet.

Kommunikation med vårdnadshavare

Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Kontakta oss gärna om du vill besöka förskolan eller har andra frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 8 augusti 2023
  • 13 november 2023

Kontakta oss 

Havet Grön: 0768-54 68 87
Havet Gul: 0768-54 68 91
Himlen Blå: 0768-54 54 10
Himlen Röd: 0768-54 69 02

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv