Högatorps förskola

Högatorps förskola ligger vid vändplatsen på von Rosens väg, nära Rosengårdsskolan. Det är en interkulturell förskola där barn och vuxna från flera kulturer möts.

Verksamheten är mångsidig och utgår från värdegrund och målsättningar i läroplanen.

Högatorps förskola har 70 platser som är fördelade på fyra avdelningar. Vi arbetar i åldersblandade grupper där barnen är mellan 1 och 5 år.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 2 september
  • 11 november

Kontakta oss

Klarinetten: 0734-35 33 79 
Gitarren: 0734-35 33 57 
Pianot: 0734-35 33 85 
Trumman: 0734-35 33 76

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Senast ändrad: