Hyllievångens förskola

Hyllievångens förskola ligger på Kroksbäck, ett stenkast från Kroksbäcksskolan. Vår förskola ligger på bottenvåningen i ett höghus och har stora lekytor på den egna gården. Vi har fyra avdelningar, en 1-2-årsavdelning, två avdelningar för 3-4-åringar och en för 5-åringar.

Om förskolan

En lustfylld vistelse, lek, barns inflytande, utveckling och lärande samt en medvetenhet kring vår natur och vårt mående är viktiga grunder i vår verksamhet. Uteverksamhet för barnen värderar vi högt och utvecklar ständigt. Här undersöker vi, upplever, lär och respekterar det som finns i vår närhet. Hyllievångens förskola har ett nära samarbete med övriga förskolor på Kroksbäck, främst Mellanbäcks förskola.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar projekterande med utgångspunkt i barnens funderingar. Hyllievångens förskola är med i Läslyftet, en kompetenshöjande insats för pedagogerna. Vi är även certifierade i Grön flagg, en miljöutmärkelse för aktivt arbete med hållbar utveckling i undervisningen. Dialog med barn, föräldrar och kollegor är centralt för oss. Vi skapar flexibilitet i barngrupper genom anpassning av lärmiljö och gruppindelningar utifrån barnens intressen, behov och utveckling.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.30. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 7.30 varje dag. Frukosten serveras på avdelningarna Älgen och Koalan. Efter frukosten går vi in till respektive avdelningar.

Klockan 9.00 går vi tillsammans igenom hur dagen kommer att se ut. På våra samlingar pratar vi om vad vi gjort i våra projektgrupper, sjunger, rimmar och ramsar. Under förmiddagen äter vi frukt. Vi eftersträvar en lustfylld och meningsfull vistelse för barnen både inne och utomhus.

Vi äter gemensam lunch klockan 11.00. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får en uppevila med en sagostund.

Vi äter mellanmål klockan 14.00. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen.

Vid klockan 16.00 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen Koalan och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-13 under tre till fyra dagar. Då är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med mat, vila och blöjbyten. Detta gör vi för att barnet och föräldrarna ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Introduktionen planeras i samråd med pedagogerna, utifrån barnets behov. Efter denna period är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om det behövs. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi vill gärna ha ett nära och öppet samarbete med dig som vårdnadshavare. Det sker via den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal, månadsbrev, drop-in och föräldrasamråd.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 8 september 2023
  • 20 november 2023

Våra avdelningar

Älgen: 0709-87 67 11
Pandan: 0709-87 67 14
Lejonet: 0733-01 07 41
Koalan: 0709-87 67 13

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

Hyllievångens förskola

Besöksadress:
Norrbäcksgatan 4

Camilla Jönsson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0723-580517

Linda Ahlholm

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0734-292703

Livija Grebovic

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0723-580535
sv