Hyllievångens förskola

Hyllievångens förskola hittar du på Kroksbäck. Förskolan ligger på bottenvåningen av ett höghus och har stora lekytor på den egna gården, endast ett stenkast från Kroksbäcksskolan.

Vår förskola består av fyra avdelningar, en 1-2 års avdelning, två
avdelningar med 3-4 åringar och en 5 års avdelning.
En lustfylld vistelse, lek, barns inflytande, utveckling och lärande samt en
medvetenhet kring vår natur och vårt mående är viktiga grunder i vår
verksamhet. Hyllievångens förskola har ett nära samarbete med övriga
förskolor på Kroksbäck, främst Mellanbäcks förskola som ingår i samma
ledningsorganisation. Förskolorna samarbetar kring verksamhetsutveckling
och verksamhetsutbyte för barn och personal.


Styrdokument

Skollagen, läroplanen (Lpfö 18) samt de lokala kvalitetsmålen ligger som
grund till vår verksamhet. På Hyllievången arbetar vi med
utvecklingsområdena språk- och kommunikationsutveckling, digitalt
meningsskapande och alla barns rätt till stöd. Vi organiserar och anpassar
verksamheten efter ålder, mognad och intresse. Vi värnar om ett gott
bemötande, allas lika värde och arbetar aktivt med hur vi tillsammans
skapar barnens bästa förskola.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling 2022:

  • 2 september
  • 18 november

Kontakta oss

Älgen: 0709-87 67 11
Pandan: 0709-87 67 14
Lejonet: 0733-01 07 41
Koalan: 0709-87 67 13

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv