Hyllievångens förskola

Hyllievångens förskola hittar du i området Kroksbäck. Förskolan har fyra avdelningar. Vi erbjuder plats till barn i åldrarna 1-5 år. 5-årsverksamheten är förlagd i verksamhetsanpassade lokaler på Kroksbäcksskolan.

Under dagen delas grupperna upp i ytterligare olika gruppkonstellationer. En lustfylld vistelse, lek, barns inflytande, utveckling och lärande samt en medvetenhet kring vår natur och vårt mående är viktiga grunder i vår verksamhet. Hyllievångens förskola har ett nära samarbete med övriga förskolor som ingår i samma ledningsorganisation. Förskolorna samarbetar kring verksamhetsutveckling och verksamhetsutbyte för barn och personal

Intill förskolan ligger Kroksbäcksparken som har ett rikt naturområde. Inom gångavstånd finns också en multiarena, en äventyrslekplats och världens första puckelbollplan. Uteverksamhet för barnen värderas högt och den finns med och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 10 september
  • 12 november

Kontakta oss

Älgen: 0709-87 67 11
Pandan: 0709-87 67 14
Lejonet: 0733-01 07 41
Koalan: 0709-87 67 13

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Senast ändrad: