Jägersro förskola

Jägersro förskola

Jägersro förskola har två avdelningar. De yngre barnen är på Delfinen och de äldre är på Valen. Inomhus har finns stora och ljusa lokaler med material som utmanar barnens nyfikenhet.

Utomhus har vi en stor lummig och kuperad trädgård som inbjuder till utforskande lek. Förskolan är placerad i Jägersro Villastad där det är nära till olika grönområden. Maten som serveras är till stor del vegetarisk, ekologisk och utan tillsatser.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska erbjuda en att ge barnen möjlighet att bli lyssnade på och utmanas i sina tankar.

Vår vision

Vi strävar efter Malmö stads vision, Barnens bästa förskola, där alla har lika stort värde. Lärandet sker utifrån barnens idéer och intressen. Vi tycker att det är viktigt att ge barnen tid att utvecklas i sin egen takt och utveckla sin självständighet. Barnen uppmuntras till att dela med sig av sina kunskaper till varandra och ha roligt tillsammans. Miljön ska inspirera till kreativitet, utforskande och spännande upplevelser.

Pedagogerna lägger stor vikt vid att bekräfta alla barn och ge dem de förutsättningar som behövs för deras utveckling och lärande. Det ses även som viktigt att ge barnen möjlighet att bli lyssnade till och utmanas i sina tankar.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med att lämna ditt barn till förskolan. Likaså ska ditt barn känna trygghet i barngruppen och i förskolans miljö. Ni som vårdnadshavare är viktiga för oss. Därför lägges stor vikt vid den dagliga kontakten för att få ett nära samarbete med barnens bästa i fokus.

Utvecklingsområden

Jägersro förskolas två prioriterade utvecklingsområden är:

Skapande

Digitalt meningsskapande

Det pedagogiska arbetet utgår från

  • Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Barnkonventionen

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 6 februari 2023

Kontakta oss

Delfinen: 0768-55 61 85
Valen: 0768-55 62 02

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv