Jägersro förskola

Jägersro förskola ligger i Jägersro villaområde. Förskolan har två avdelningar uppdelat på Delfinen, där de yngre barnen 1–3 år går, och Valen för de äldre barnen 3–5 år.

Om förskolan

Utomhus har vi en stor lummig och kuperad trädgård som inbjuder till utforskande lek. Det är även nära till olika grönområden. På Jägersro förskola har vi ett stort intresse för odling - från jord till bord.
Lokalerna inomhus är ljusa och luftiga och inspirerar till kreativitet samt barns utveckling och lärande.

Utbildning i förskolan

Prioriterade utvecklingsområden på Jägersro förskola är digitalt meningsskapande i förskolan samt språkutvecklande lek. Barnen får upplevelser som stimulerar fantasin, kreativitet och förmåga att leka.

Hos oss sker lärandet utifrån barnens idéer och intressen. Vi tycker att det är viktigt att ge barnen tid att utvecklas i sin egen takt och utveckla sin självständighet. Barnen uppmuntras till att dela med sig av sina kunskaper till varandra och ha roligt tillsammans. Våra pedagoger lägger stor vikt vid att bekräfta alla barn och ge dem de förutsättningar som behövs för deras utveckling och lärande.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15, då samlas barnen på en avdelning där de erbjuds en lugn start på dagen. Klockan 8.00 serveras det frukost på respektive avdelning och därefter delas barnen upp i mindre grupper. Varje grupp har olika aktiviteter framför sig, det kan till exempel vara naturkunskap såsom studerande av insekter ute på gården, skapande i ateljén eller att barnen får skapa sina egna digitala berättelser.

Lunch serveras klockan 11.15 därefter sover de yngsta barnen och de äldre barnen har sagoläsning.
Efter vilan och sagoläsning går de flesta barnen ut, förskolan strävar efter att alla barnen ska vara ute minst en gång per dag. Mellanmål serveras klockan 14.15 därefter erbjuds barnen olika aktiviteter. Förskolan stänger 17.15.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med sådant som mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och dess föräldrar ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar får barnet vara utan vårdnadshavare på förskolan men du ska finnas tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Den dagliga kommunikationen sker muntligen mellan vårdnadshavare och pedagoger. Genom informationsbrev och dokumentation på avdelningen kan vårdnadshavarna ta del av den pedagogiska utbildningen.

Varje år erbjuds två vårdnadshavarmöten där det informeras mer om utbildningen och dess innehåll, utöver det erbjuds även ett lärande samtal per år. Skulle ni känna att det finns behov för fler samtal är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor så tveka inte att ta kontakt med oss, uppgifterna hittar ni längre ner på sidan

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 30-31 augusti 2023

Våra avdelningar

Delfinen: 0768-55 61 85
Valen: 0768-55 62 02

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv