Jägersro förskola

Jägersro förskola

Jägersro förskola har två avdelningar. De yngre barnen är på Delfinen och de äldre är på Valen. På Jägersro förskola är vi stolta över vår miljö. Inomhus har vi stora och ljusa lokaler med material som utmanar barnens nyfikenhet.

Utomhus har vi en stor grönskande trädgård som inbjuder till utforskande lek. Förskolan är placerad i Jägersro Villastad där det är nära till olika grönområden. Vår kock använder ekologiska råvaror till de vegetariska måltider som serveras.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska erbjuda en pedagogisk, rolig, trygg och lärorik miljö som utmanar alla barn som deltar. Vi arbetar aktivt med ett gemensamt tema ”3600 barns berättelser”, som syftar till att ge barnen möjlighet att bli lyssnade på och utmanas i sina tankar.

Vår vision

Vi arbetar efter Malmö stads vision, Barnens bästa förskola. Detta gör vi genom att lägga extra vikt på att alla barn känner trygghet, något som vi anser är grunden för lärande och utveckling.

Behovet av omsorg, närhet, sömn, mat och att bli sedda, är olika för varje barn. Alla barn ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vi utgår från barnens behov och intressen. Barnen får inflytande genom att vi tar tillvara på deras kunskaper, erfarenheter och frågor.

Barnen kan säga vad de tycker och tänker genom att bli lyssnade på av sina pedagoger och kompisar. Det är viktigt att alla känner glädje och meningsfullhet av att vara tillsammans. Vi erbjuder en miljö som lockar barnens nyfikenhet och som inbjuder till samspel där vi utmanas och lär av och med varandra. Därför arbetar vi ofta i mindre grupper.

Ni som vårdnadshavare är viktiga för oss. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete.

Förskolans mål är ”Förskolans läroplan” (Lpfö 18).

Utvecklingsområden

Jägersro förskolas prioriterade utvecklingsområde är Språk, kommunikation och estetiska uttryckssätt.

Det kommungemensamma prioriterade utvecklingsområdet är Alla barns rätt till stöd.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 27 augusti
  • 26 november

Kontakta oss

Delfinen: 0768-55 61 85
Valen: 0768-55 62 02

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Senast ändrad: