Järavallens förskola

Järavallens förskola är en vacker gammal villa som ligger centralt i Limhamn. Vi har en härlig gård med gamla fruktträd och lummiga buskar. Förskolan två avdelningar, på första våningen går de yngre barnen och på ovanvåningen de äldre barnen.

Om förskolan

Förskolan har väl genomtänkta pedagogiska miljöer och varje avdelning erbjuder fyra olika basmiljöer: Ateljé, rollek, bygg- och konstruktion samt språk. Miljöerna utformas utifrån barnens intressen. På vår gård följer vi årstiderna, odlar och skördar tillsammans. Vi har ett mottagningskök där vi varje dag tar emot vällagad mat från RF Bergs förskola.

Utbildning i förskolan

Vi har ett tematiskt arbetssätt med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar in det barnen ger uttryck för och använder detta för att organisera och planera olika projekt.

På avdelningarna levandegör vi projekten i miljöerna för att alla barn ska få möjlighet att delta på sina egna villkor, när de själva vill. Genom att vara nyfikna på det som barnen utforskar, kan pedagogerna stötta och utmana barnen. Det pedagogerna fångar upp i det spontana ligger till grund för att kunna erbjuda en planerad undervisning.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar alltid på avdelningen för de yngre barnen, Fisken. Klockan 08.00 serverar vi en varierad och näringsrik frukost. Efter frukosten går de äldre barnen upp till avdelning Fågeln. Barnen kan välja bland olika aktiviteter eller i vilken miljö de vill vara i. Vid niotiden delar barn och pedagoger in sig i olika projektgrupper, inomhus eller utomhus. Någon gång under förmiddagen äter vi frukt tillsammans.

Klockan 11.00 serveras lunch för de yngre barnen. Efter lunchen sover de yngsta barnen och då äter de äldre barnens lunch på Fisken, cirka 12.30. De barn som inte sover erbjuds lugna aktiviteter på sin avdelning. Vid 14.00 äter vi mellanmål. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. 16.00 slår vi ihop avdelningar och antingen stänger vi inomhus på Fisken eller så är vi utomhus.

Introduktion och inskolning

Vi förespråkar en föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du är på förskolan tillsammans med ditt barn tills vi upplever att barnet är redo för att möta oss utan att du är med. Vi ser och lär av dig som känner barnet bäst, och tillsammans skapar vi en trygg plats där barnet kan utvecklas tillsammans med oss och andra barn. Introduktionens längd anpassas utifrån varje barns specifika behov och kan se olika ut beroende på barnets ålder och behov samt tidigare erfarenhet av gruppsamvaro. Du kommer överens om tider med ansvarig pedagog.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om en öppen och nära kontakt med alla vårdnadshavare. Vi ser den dagliga kontakten vid hämtning och lämning som en viktig del i vårt arbete. Vi erbjuder också möten, drop-in och utvecklingssamtal flera gånger per år. Utöver det har vi ett samverkansråd där representanter från varje avdelning får möjlighet till delaktighet kring det som är aktuellt på förskolan just nu. Samverkansrådet träffas 1-2 gånger per termin tillsammans med ledning och pedagoger från förskolan.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med förste förskollärare Teresa Sinani. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Fyra dagar per termin stänger förskolan 15.00. Två dagar per termin håller förskolan stängt hela dagen. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Vid behov av omsorg vid dessa tillfällen, meddela förskolan senast två veckor innan.

Aktuella datum höstterminen 2023:

 • 28 augusti - stänger klockan 15.00
 • 6 september - stängt hela dagen
 • 25 september - stänger klockan 15.00
 • 23 oktober - stänger klockan 15.00
 • 20 november - stänger klockan 15.00
 • 27 november - stängt hela dagen
 • 18 december - stänger klockan 15.00

Aktuella datum vårterminen 2024:

 • 1 februari - stängt hela dagen
 • 12 februari - stänger klockan 15.00
 • 18 mars - stänger klockan 15.00
 • 22 april - stänger klockan 15.00
 • 24 april - stängt hela dagen
 • 20 maj - stänger klockan 15.00
 • 17 juni - stänger klockan 15.00

Våra avdelningar

Fisken: 0708-37 18 74
Fågeln: 0708-37 18 73

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv