Kalkbrottets förskola

Kalkbrottets förskola är belägen vid Limhamns kalkbrott, ett av Malmös nya blomstrande bostadsområden. Här har vi nära till både hav och natur såväl som till Limhamns centrum.

Om förskolan

Förskolan är byggd i två plan med totalt sex avdelningar. På plan 1 finns tre avdelningar för de yngre barnen och en för de äldre. På plan 2 finns två avdelningar för de äldre barnen. Vi har ett eget kök, där våra kockar lagar all mat från grunden. Vi har ett gemensamt förskolebibliotek, där vi både kan låna böcker och bedriva undervisning. Förskolan har en stor och inspirerande gård som är indelad i olika zoner. Utemiljön inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Vi har även en stor takterrass där barnen kan leka och utforska.

Utbildning i förskolan

På Kalkbrottets förskola arbetar vi utifrån ett projekterande arbetssätt där vägen till kunskap är viktigare än det färdiga resultatet. Vi erbjuder en inspirerande pedagogisk inne- och utemiljö som ger förutsättningar för skapande, utforskande, lek och lärande. Barnen får förutsättningar att pröva sina teorier tillsammans med medforskande och delaktiga pedagoger. Kalkbrottets förskola är en viktig mötesplats där glädje, nyfikenhet, samtal och reflektion blir en levande vardag.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl. 06.15. Under morgonen serverar vi en varierad och näringsriktig frukost. På förmiddagen delas barnen in i mindre projektgrupper, där vi arbetar både inom- och utomhus.

Till lunch samlas vi igen på våra avdelningar där vi äter tillsammans. Efter lunch vilar de barn som behöver medan övriga barn erbjuds aktiviteter av lugnare karaktär. På eftermiddagen äter vi mellanmål och därefter fortgår vår utbildning inne eller ute på gården. Klockan 18.00 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Inskolning pågår under två veckor. Upplägget anpassas efter hand och det är barnets behov som styr. Räkna med att vara med hela dagar den första tiden. Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Anna Welander. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 6 mars 2023
  • 12 maj 2023

Våra avdelningar

Falken: 0733-03 77 29
Flintan: 0733-03 77 58
Fossilen: 0733-03 77 72
Gladan: 0733-03 77 53
Kritan: 0733-03 77 65
Svalan: 0733-03 77 70
Köket: 0733-03 61 86

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv