Knäbäcks förskola

Knäbäcks förskola är en liten förskola som ligger i Limhamnsområdet i ett bilfritt område, omgivet av lummiga grönområden och många olika lekplatser. Förskolan är inrymd i en fristående fastighet och består av tre avdelningar. Förskolan har en stor gård som används som en pedagogisk arena.

Avdelningen Pluto har barn i 1-3 års åldern, avdelningarna Solen och Stjärnan har barn i 3-5 års åldern.

Barnens lärmiljöer är ett viktigt redskap i vardagen och förändras över tid. Barn blir någon i ett sammanhang och därför görs medvetna förändringar i miljöerna kontinuerligt utefter barnens intressen. På Knäbäcks förskola ser vi varje barn som kompetent och arbetar aktivt för att, på olika vis, öka barnens inflytande. På förskolan strävar personalen efter att alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn. Varje dag erbjuds barnen både spontana och planerade aktiviteter som innehåller skapande, sång, lek, rörelse och uteverksamhet. Barnen får ofta ta del av Malmös rika kulturutbud.

Detta är vår Verksamhetsidé:

”Barn i tiden”

Barnen är vår tids världsmedborgare.

Varje barn ska tro på sin egen förmåga, ska våga stå upp för sig själva och andra och visa medmänsklighet.

Genom ett projekterade arbetssätt där vi tillsammans utforskar, ifrågasätter och reflekterar möjliggör vi för varje barns innovativa tänkande.

Varje barn har rätt att lyckas!

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling 2022:

  • 2 september
  • 21 november

Kontakta oss

Pluto: 0721-89 94 61
Stjärnan: 0731-42 87 49
Solen: 0731-42 87 46

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv