Knäbäcks förskola

Knäbäcks är en förskola med tre avdelningar som ligger i ett lummigt grönområde med goda kommunikationsmöjligheter. På förskolan finns en yngrebarnsavdelning och två äldrebarnsavdelningar.

Om förskolan

Vi har en stor gård som används som en pedagogisk arena. Barnens lärmiljöer är ett viktigt redskap i vardagen och vi gör kontinuerligt förändringar i miljöerna utifrån barnens intressen. På Knäbäcks förskola ser vi varje barn som kompetent och arbetar aktivt för att, på olika vis, öka barnens inflytande.

Förskolan har två lådcyklar som ger möjlighet till utflykter och upplevelser för barnen, till exempel att utforska Malmös olika temalekplatser.

Utbildning i förskolan

Förskolan arbetar utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att pedagogerna lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga.

Knäbäcks förskola organiserar de pedagogiska aktiviteterna och lärmiljöerna både inne och ute så att barnen ges tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intressen. På detta sätt får barnen upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

En dag på förskolan

Ungefär så här kan en dag på förskolan se ut:

06:30 Förskolan öppnar
08:00 Frukost
09:30 Samling/planerad undervisning/utelek
11:15 Lunch
12:00 Vila (till exempel sagoläsning eller avslappning)
12.30-14.00 Fri lek
14:00 Mellanmål
15:00 Utelek
17:30 Förskolan stänger

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med vårdnadshavaraktiv inskolning som innebär att du är med ditt barn på förskolan under de första dagarna. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyten. Detta gör vi för att både du och ditt barn ska känna trygghet i den nya situationen. Därefter kan barnet börja vara på förskolan utan dig men du behöver finnas tillgänglig under två veckors tid. Tillsammans kommer vi fram till när barnet kan börja vara på förskolan sina ordinarie tider. Individuella anpassningar kan göras. Efter inskolningen erbjuds du ett uppföljningssamtal.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder två vårdnadshavarsammankomster per år. Dessa kan exempelvis vara möten kring verksamheten, drop-in eller vernissage då pedagogerna berättar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och skickar ut månadsbrev. Förskolan erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Fler samtal kan ske vid behov. Utöver det bjuder rektor in till samråd med vårdnadshavare två gånger per år.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor går det bra att kontakta biträdande rektor eller förste förskolläraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 4 september 2023
  • 27 november 2023

Våra avdelningar

Pluto: 0721-89 94 61
Stjärnan: 0731-42 87 49
Solen: 0731-42 87 46

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv