Kvisttofta förskola

På Kvisttofta förskola har vi sex avdelningar. Förskolan ligger i ett villa- och låghusområde med grönområden runt omkring.

Inomhus får barnen möjlighet till aktiviteter i olika rum som stimulerar deras lek och fantasi. Pedagoger är nära barnen hela dagen och nyfikna på deras tankar och idéer. Genom att arbeta nära barnen får pedagogerna inblick i barnens intressen och behov. Utifrån detta utformas lärmiljöerna och den pedagogiska utbildningen på förskolan.

Genom att erbjuda barnen en inspirerande lärmiljö kan barnen utveckla sin identitet och känna sig trygga i sina relationer och därmed utveckla sin självständighet. Vi tror på att barnen är kompetenta och uppmuntrar barnen till att ta ansvar för sig själva, andra och för sin miljö.

Vår utemiljö

Utemiljön på förskolan är stor och lummig. På gården har barnen möjlighet att odla i våra odlingslådor.

Du som vårdnadshavare är viktig för oss. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete.

Eget kök

Alla måltider på förskolan tillagas i vårt tillagningskök.

Utvecklingsmål, ht 2021 – vt 2022

  • Utveckla språkstärkande undervisning
  • Digital meningsskapande i förskolan

Viktiga datum

Förskolan har stängt för verksamhetsutveckling:

  • 10 februari 2023
  • 12 maj 2023

Kontakta oss

Myran: 0768-82 84 07
Nyckelpigan: 0709-39 15 01
Spindeln: 0721-82 62 43
Trollsländan: 0721-82 71 85
Fjärilen: 0709-16 93 08
Humlan: 0766-34 70 11

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv