Lillbäckens förskola

Lillbäckens förskola är belägen alldeles intill Kroksbäcksparken, med sitt rika naturområde och med närhet till Malmös puls och kulturliv. Med våra eldrivna lådcyklar har vi möjlighet att ta del av hela stadens utbud.

Om förskolan

I vårt närområde finns en multiarena, en äventyrslekplats och världens första puckelbollplan. Vi har plats för 50 barn fördelade på tre avdelningar. På Rubinen går barn i åldern 1-3 år, på Pärlan går barn i åldern 2-4 år och på Diamanten går barn i åldern 3-5 år. Alla tre avdelningar har ett nära samarbete, vilket gör att barnen kan känna samhörighet med barn och pedagoger på hela förskolan.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar aktivt med språk och kommunikation i olika former, såväl det verbala som kroppsliga, musicerande, digitala och andra estetiska uttryck. Det finns en mångfald av olika språk på förskolan som vi ser som tillgångar och som berikar barnens språkutveckling. Med stöd av Läslyftet och våra projekt skapar vi fördjupning i språk, läsning och utforskande tillsammans med barnen. På förskolan finns ett gemensamt förskolebibliotek, där barnen har möjlighet att ta del av böcker och litteratur. Vi värnar om en lustfylld vistelse där lek, lärande och barns delaktighet bildar en helhet.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl. 06.15. Frukost serveras mellan kl. 07.30-08.30 och är gemensam på en avdelning. Efter frukost är barn och pedagoger i sina grupper för att arbeta med sina projekt och annan planerad undervisning, både inne och ute.

Lunch serveras kl. 11.15 på varje avdelning. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen har uppevila med sagostund, lugn musik och därefter utevistelse på gården. Mellanmål serveras kl. 14.15. De flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Kl. 16.00 har vi sammanslagning och gemensamma aktiviteter för att tillsammans avsluta förskoledagen.

Introduktion och inskolning

Hos oss sker introduktionen utifrån den föräldraaktiva modellen. Det innebär att vårdnadshavare är med i förskolan under tre hela dagar, resterande dagar planeras utifrån barnets behov. Målet med introduktionen är att få en mjuk övergång från hemmiljö till förskolemiljö och få lära känna pedagogerna och de andra barnen. Introduktionen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. För oss är det viktigt med en trygg introduktion för både för barn och vårdnadshavare för att barnets fortsatta vistelse på förskolan ska bli så bra som möjlig.

Kommunikation med vårdnadshavare

Minst en gång per år har vi föräldramöte där vårdnadshavare kan ta del av barnens utbildning på förskolan. Dessutom erbjuder vi utvecklingssamtal där vi samtalar om barnets utveckling och lärande. Vi värnar om den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. För att vårdnadshavare ska få ta del av böcker och läsning tillsammans med sina barn finns det hallbibliotek i varje kapprum med litteratur i olika genrer och på olika språk.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 2 februari 2023
  • 17 maj 2023

Kontakta oss

Pärlan: 0721-68 96 53
Rubinen: 0721-68 96 55
Diamanten: 0721-68 96 56

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv