Lillsjöns förskola

Hos oss står barnet och dess unika behov och intressen i centrum. Lillsjöns förskola arbetar i riktning mot Reggio Emilias filosofi där värdegrund och människosyn står i centrum.

Om förskolan

På Lillsjöns förskola finns plats för cirka 50-55 barn indelade i tre åldershomogena grupper. Hos oss vill vi skapa en miljö som gör att varje barn får bästa möjlighet att utvecklas och lära – med andra ord främja glädjen till det livslånga lärandet.

Vår mat får vi levererad till oss från Skolmåltider.

Utbildning i förskolan

På Lillsjöns förskola har vi ett språkutvecklande och projekterande arbetssätt. Vi erbjuder pedagogiska miljöer som utmanar och stimulerar barnen till utforskande och fantasi. Vi ser barn som kompetenta och ansvarsfulla och vår verksamhet utgår från barnets behov, intressen och nyfikenhet.

Barns delaktighet och inflytande är viktigt för oss. Barnen är delaktiga i beslut som rör deras vardag och tillsammans med barnen utformar vi miljön och verksamheten. Vår målsättning är trygga, ansvarskännande barn med stort självförtroende och god självkänsla.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Klockan 8.00 serveras en varierad och näringsriktig frukost. Därefter delar barn och pedagoger in sig i mindre projektgrupper för att skapa goda förutsättningar för trygghet och lärande i mindre sammanhang. Under dagens gång så får barnen möta en lustfylld undervisning genom utforskande av projekten och språkfrämjande. På så sätt vill vi erbjuda varje enskilt barn sin rätt till utveckling och lärande.

Lunch serveras på enheterna ca klockan 11.15. När vi ätit klart sover de yngsta barnen och de äldre har återhämtning med fokus på högläsning och avslappning med lugnare aktiviteter. Vi äter mellanmål klockan 14.00. De flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Vid klockan 16.00 slår vi ihop oss på Torget eller utomhus. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Hos oss är du som förälder aktiv tillsammans med ditt barn under inskolningen. Du är med hela dagar och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn för att skapa trygghet. Inskolningen börjar med information till nya föräldrar, där vi presenterar vår verksamhet, ger praktisk information och du får möjlighet att ställa frågor.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder någon form av föräldrasamverkan per termin där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet och du som vårdnadshavare får möjlighet att pröva olika delar av vår verksamhet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Vill du besöka oss så vänligen kontakta biträdande rektor Cecilia Johnsson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Hjärtligt välkommen till oss, vi ser fram emot att träffa er familj!

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 18 september 2023
  • 23 november 2023

Våra avdelningar

Korallen: 0708-72 46 04
Krabban: 0734-36 42 39
Snäckan: 0709-64 39 79

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

sv