Lillstjärnans förskola

På Lillstjärnans förskola möter barnen en lustfylld utbildning där de utmanas i sitt lärande utifrån nyfikenhet, intressen, förmågor och behov. Förskolan arbetar med en gemensam bok eller tema under ett läsår där alla arbetslag skapar magiska och lekfulla projekt tillsammans med barngruppen utifrån denna bok/tema.

Om förskolan

På Lillstjärnans förskolan arbetar vi i samarbetslag. Inom samarbetslaget delas barnen upp i mindre grupper. Solens samarbetslag arbetar med förskolans yngsta barn och deras avdelning ligger i ena ändan av huset. På andra sidan av huset finns Månen och de äldre barnens avdelning. Avdelningarna inbjuder och inspirerar till samarbete, lärande och samspel och barnen känner trygghet med många vuxna. Galaxen är en yta i mitten av förskolan, här äter vi vår frukostbuffé tillsammans och lärmiljöer är uppbyggda som barnen kan vistas i under dagen.
På Lillstjärnans förskola vilar/sover barnen som behöver det utomhus.

På Lillstjärnan finns två härliga gårdar, vilket bidrar till att vi kan dela in barnen i mindre grupper ett naturligt sätt. Här finns spännande klätterställningar, odlingslådor och grönområden som inspirerar och uppmuntrar till fantasi, lek och rörelse.

Utbildning i förskolan

Vi har ett arbetssätt där utbildningen formas efter barnens intresse och behov. Pedagogerna arbetar lyhört och tar vara på barnens idéer vilket gör de känner sig både engagerade och delaktiga. Vi organiserar och för spontan och planerad undervisning såväl inomhus som utomhus samt att material och aktiviteter är anpassat efter mognad och ålder. Vi vill att barnen får uppleva fantasi, kreativitet, lek, natur och hälsa på ett kul och lekfullt vis.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15 och vid 7.30 samlas vi och äter frukostbuffé på Galaxen.

Under förmiddagen fokuserar vi mycket på terminens projekt genom olika undervisningsaktiviteter både inomhus och utomhus. Barnen delas in i mindre grupper som får delta i olika undervisningssituationer samt fri lek.

Runt 11.00 äter vi lunch och mellan 11.30 och 13.45 sover de barn som behöver. De som inte sover har aktiviteter inne eller ute.

Vid 14.00 äter vi mellanmål. Ibland äter vi ute beroende på vädret. Mellan 14.00 till ca 16.30 har avdelningarna olika aktiviteter inne eller ute.

Vid 16-16.30 slås avdelningarna samman, antingen på stängningsavdelningen eller ute fram till 17.30.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget kan anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Räkna med att vara med hela dagar första veckan. Det är viktigt att vårdnadshavare känner sig redo och trygg med att lämna sitt barn. Självklart samarbetar vi kring barnets behov för att inskolningen ska bli så bra som möjligt.

Innan inskolningen eller under inskolningens första vecka har pedagogerna på avdelningen ett inskolningssamtal med vårdnadshavaren för att lära känna er och ert/era barn.

Kommunikation med vårdnadshavare

Förskolans pedagoger är de som känner ert/era barn. Därför vill vi att vårdnadshavare i första hand tar kontakt med pedagogerna för frågor kring utbildningen och omsorgen. Pedagogerna ger information om dagen vid lämning och vill man ha mer information är det bara att fråga.

Under året anordnas drop-in eller föräldramöten. Vi har också ett lärandesamtal/utvecklingssamtal där det enskilda barnet är i fokus. Extra samtal under året kan ordnas och det går bra att fråga pedagogerna om detta.

Kommunikation sker också via appen Tempushemma. Här skriver vårdnadshavare även in barnets schema, frånvaro och ledighet

Besöka förskolan

Vill du besöka Lillstjärnanas förskola så kontakta gärna vår biträdande rektor Linda Leifsdotter och boka en tid. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 5 februari 2024
  • 2 maj 2024

Våra avdelningar

Lillstjärnans förskola: 0734-32 30 71

Månen
Tel 1: 0734-32 30 71
Tel 2: 0734-32 30 73

Solen
Tel 1: 0734-32 30 74
Tel 2: 0734-32 30 72

Kök: 0734-32 30 79​

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

Lillstjärnans förskola

Telefon:
0734-32 30 71
Besöksadress:
Astronomigatan 2

Linda Leifsdotter

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
+46 723536079

Helen Lindberg

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0723-513549

Anders Wiking

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46-723506875
sv