Lindängehus förskola

Välkommen till Lindängehus förskola! Här inspireras vi av Reggio Emilias filosofi som innebär att vi följer barnen och deras intressen genom de 100 språken.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del av vår verksamhet som används dagligen på olika sätt för att vi pedagoger ska få syn på barns tankar, teorier o ch lärande. Vi erbjuder era barn en utmanande och stimulerande miljö där avdelningarna är inbjudande och skapar nyfikenhet. Miljön ser vi som den tredje pedagogen i vår verksamhet som ständigt är i förändring efter barnens behov.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 26 augusti
  • 27 augusti

För barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för vård av annat barn eller aktivt arbetssökande, med rätt till 15 respektive 30 timmars förskoleverksamhet per vecka, ska tiden normalt förläggas i intervallet 08.00 – 15.00, i samråd med rektor.
På förskolorna Gånglåten, Högaholm, Kastanjegården och Lindängehus har vi valt att förlägga de 15 timmarna tisdag till torsdag 09.00-14.00 och de 30 timmarna måndag till fredag 08.00-14.00 för att barnen ska få kontinuitet i sin undervisning och för stabila gruppkonstellationer.

Om ni har frågor gällande tiderna kontaktar ni rektor Katharina Lindhe katharina.lindhe@malmo.se
eller 073-4089668

Kontakta oss

Florens: 072-1810275
Milano: 070-9145885
Neapel: 070-9145820
Venedig: 073-1545912

Förskolans sidor

Blogg

Tankar från ledningen i C6

Instagram

Se mer om barnens utbildning & undervisning på vårt Instagramkonto

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Senast ändrad: