Lovisagårdens förskola

Lovisagårdens förskola ligger i närheten av många fina lekplatser, och havet finns också inom gångavstånd. På vår gård har vi flera olika stationer med utforskande utepedagogik, samt möjlighet att odla. Förskolan finns för närvarande i paviljonger i väntan på att Nya Ängslätts förskola ska bli färdigbyggd.

Om förskolan

Lovisagårdens förskola har plats för 70 barn fördelade på avdelningarna Lupinen och Smörblomman med åldrarna 1-3 år, samt Blåklinten och Vallmon med åldrarna 3-5 år. Till Lovisagårdens förskola vill vi att barn, vårdnadshavare och personal kommer med glädje och förväntan.

Utbildning i förskolan

Våra kompetenta och engagerade pedagoger skapar möjlighet för att ditt barn ska få de bästa förutsättningarna till utveckling och lärande under sina viktiga år på förskolan. Lovisagårdens förskola har länge haft certifikatet Grön Flagg och arbetar aktivt kring detta med barnen. I lekens form utforskar barn och pedagoger tillsammans de projekt som barnen finner intressanta. Barnen får gott om tid för självständighetsträning och goda förutsättningar för att utveckla en positiv självkänsla.

En dag på förskolan

Vi erbjuder barn varierande aktiviteter under vistelsen på förskolan, där omsorg och lärande vävs samman. I verksamheten använder vi oss av olika uttrycksmedel som lek, sång, musik, dans, rörelse, drama, skapande och digitala verktyg. Minst en gång per dag erbjuder vi utevistelse.

Maten tillagas i förskolans tillagningskök. Våra luncher har en stor variation och vi serverar minst en vegetarisk lunch/vecka. Vi äter vid följande klockslag:

Frukost 8.00
Lunch 11.00
Mellanmål 14.00

På förmiddagen och sen eftermiddag äter vi frukt.

Introduktion och inskolning

Under inskolningen är föräldrars delaktighet viktig och självklar. Då lär både barn och föräldrar känna personalen, lekkamraterna samt avdelningens verksamhet och rutiner. Inskolningsperioden är oftast 14 dagar. Vi börjar med kortare stunder, då du som vårdnadshavare är tillsammans med ditt barn, och utökar tiderna allteftersom. Under den här tiden skapar barnet anknytning till pedagogerna och kan känna trygghet i den nya miljön.

Kommunikation med vårdnadshavare

Varje dag sker viktiga samtal både vid lämning och hämtning. Pedagogerna ger löpande information om vad som sker på avdelningen och förskolan. Förskolemöte ordnas i september-oktober. En gång per termin kallas föräldrarepresentanter till föräldrasamrådsmöte med rektor och personalrepresentanter. En gång per år bjuder vi in till utvecklingssamtal för ditt barn. Varje år ber vi våra föräldrar att svara på en enkät. Svaren hjälper oss att vidareutveckla vår verksamhet.

Besöka förskolan

Kontakta oss om du vill besöka förskolan eller har andra frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 22 september 2023
  • 24 november 2023

Våra avdelningar

Blåklinten: 0709-14 56 13
Lupinen: 0709-14 55 40
Smörblomman: 0721-82 60 70
Vallmon: 0709-14 56 66

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

Lovisagårdens förskola

Besöksadress:
Hedmätaregatan 1

Åsa Karlsson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0738-536369

Linda Ahlholm

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0734-292703

Marina Adwani

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0723-524944
sv