Mariehage förskola

Mariehage förskola är vackert belägen i utkanten av Slottsparken och har nära till museer, bibliotek och strand. En lustfylld vistelse, barns inflytande, utveckling och lärande samt en medvetenhet kring natur och hälsa är viktiga grunder i vår verksamhet.

Om förskolan

 På Mariehage förskola finns i sex avdelningar indelade efter ålder. De äldsta barnen går i en äventyrsgrupp med inriktning på utepedagogik. På vår gård finns olika "rum" och material som ger barnen utmaningar. Vi har nära till parker, strand, och stad. När vi har sovstund gör vi det utomhus i vindskydd. All mat som serveras tillagas på förskolan av våra egna kockar, så mycket så möjligt av ekologiska livsmedel mån och minst två vegetariska måltider i veckan.

Utbildning i förskolan

Alla förskolor i vårt rektorsområde arbetar utifrån det gemensamma temat "Fantasins underbara värld". Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag. Vi strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet, rörelse och lek.

På Mariehage förskola arbetar vi aktivt med barns olika språk och deras individuella språkutveckling. Med språkutveckling menar vi inte bara det talade språket, utan även det icke verbala språket såsom rita, måla, sjunga, dansa och konstruera. I undervisningen strävar vi också efter att skapa medvetenhet kring natur och hälsa.

Uteverksamhet för barnen värderas högt och den finns med och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap. Här undersöker vi, upplever, lär och respekterar det som finns i vår närhet. Ju äldre barnen blir, desto längre ifrån vår förskolegård tar vi oss för nya äventyr. Utevistelsen ger förutom bra förutsättningar för en god hälsa också möjligheter för utforskande och lärande.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15, antingen börjar vi dagen ute eller inne. Efter frukost som serveras klockan 8.00 har vi morgansamling. Sedan delar vi upp oss i våra olika projektgrupper för undervisning. Lunchen serveras vid 11 och därefter vilar de yngre barnen medan de äldre har en sagoläsning eller andra lugnare aktiviteter. Klockan 14.00 är det dags för mellanmål och därefter erbjuds ute- eller innevistelse med olika aktiviteter. Vi 16.00 slår vi samman grupperna och avslutar dagen tillsammans. Förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-15 under tre till fyra dagar. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och dess föräldrar ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Den dagliga kommunikationen med er vårdnadshavare är viktig för oss. Du ska alltid känna att du kan prata med ansvarig lärare om ditt barns vardag på förskolan eller om andra saker du undrar över.

Informationsbrev eller dokumentationer sker via en app som heter ”Tempus Hemma” och som används i förskolor i Malmö. På tempus dokumenterar personalen delar av undervisningen samt delger dig som vårdnadshavare dokumentationer från olika pågående projekt. Här kommer ni kunna följa den röda tråden och barnens processer framåt.

Vi erbjuder även inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal antingen fysiskt eller genom telefonsamtal. Om du har behov av ytterligare möten så bokar vi in det.

Under läsåret erbjuds flera andra sorters träffar för vårdnadshavare. Det kan exempelvis vara vernissage eller drop in.

Besöka förskolan

Om du har fått en plats och tackat ja är du välkommen att besöka förskolan. Har du andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 25 september 2023
  • 14 december 2023

Våra avdelningar

Hajarna: 0709-96 53 81
Delfinen: 0709-11 56 54 
Rockan: 0709-96 55 92
Sjöhästen: 0709-96 55 01
Sjöstjärnan: 0709-96 53 09
Sköldpaddan: 0709-96 57 28
Hajarna 2: 0733-64 72 97

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv